31 augustus 2023

VERSLAG: Oecumenische wandeling

Oecumenische wandeling 25 juni 2023

Zondag 25 juni 2023 was in Brielle de oecumenische wandeling langs de Geuzen- en Martelarenroute. De startlocatie was de Bedevaartskerk, waar gestart werd met koffie en thee. Daarna sprak mede-parochiaan Henk Lugtenburg enkele woorden over samen leven met andersgelovigen en zongen we samen met cantor Willem Christiaan Meyboom enkele gezangen. Vervolgens begon de wandeling langs de Geuzen- en Martelarenroute. Deze route loopt van het 1 aprilmonument naar de Bedevaartskerk, maar de oecumenische wandeling ging de omgekeerde weg en ging niet verder dan het oude stadhuis van Brielle.

Langs de Geuzen- en Martelarenroute zijn zeventien tegels (in bestrating) en zeven borden (aan palen) geplaatst met citaten over vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Bij het oude stadhuis bevond zich de elfde tegel langs de route. De oecumenische wandeling ging dus niet langs de eerste tot en met tiende tegel, maar langs de elfde tot en met zeventiende tegel en de zeven borden. In tegenstelling tot de vorige oecumenische wandeling langs de Geuzen- en Martelarenroute werd niet meer bij elke tegel en elk bord stilgestaan, maar bij een selectie. De geselecteerde borden en tegels werden tijdens de wandeling besproken; wat betekenen deze citaten in het kader van het voor deze oecumenische wandeling gekozen thema ‘grenzen doorbreken’? Om deze vraag wat makkelijker te maken werd het thema wat meer geconcretiseerd naar de vluchtelingenkwestie. Dit leverde interessante gesprekken op.

Bij het oude stadhuis van Brielle verliet de oecumenische wandeling de Geuzen- en Martelarenroute en zette deze koers naar de Sint-Catharijnekerk, waar deze werd afgesloten met een gebedsviering. Voorgangers in deze gebedsviering waren custos van de Bedevaartskerk Jack Glas en dominee van de Protestantse Gemeente Brielle Eibert Kok.
Na de gebedsviering was er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens deze gesprekken was goed te zien hoe verbonden de Brielse katholieken en protestanten waren; bijna iedereen kende wel iemand uit de andere gemeenschap. Hoewel het aantal deelnemers wellicht door omstandigheden en datumkeuze wat lager was dan het had kunnen zijn, kon toch gesproken worden van een succesvolle oecumenische wandeling.

Tekst en foto’s Rien van der Molen