27 maart 2024 om 19:30

Diocesane Chrismamis

Gemeenschap: Algemeen
Locatie: zie informatie,

De diocesane Chrismamis

De chrismamis wordt gevierd in de Goede Week. In de chrismamis zegent de bisschop voor het komende jaar de olie voor de geloofsleerlingen en de olie voor de zieken. Ook wijdt de bisschop het chrisma dat met name wordt gebruikt voor de dopelingen en vormelingen en bij een priesterwijding.

De Chrismamis wordt gevierd met een brede vertegenwoordiging uit parochies en instellingen. Alle belangstellenden zijn van harte welkom bij de viering op woensdag 27 maart in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal (19.30 uur).

De viering vanuit de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal kan als livestream worden gevolgd via www.bisdomrotterdam.nl en het YouTube-kanaal van het bisdom. De viering begint om 19.30 uur.

Olie en chrisma

In de Chrismamis zegent de bisschop de olie:

  • voor de geloofsleerlingen (catechumenen) die zich in de parochies voorbereiden op het doopsel
  • voor de zieken, om degenen te zalven die ernstig ziek zijn of door ouderdom zeer verzwakt

In de Chrismamis wijdt de bisschop het chrisma:

  • dat de dopelingen na het doopsel ontvangen op de kruin
  • waarmee de vormelingen worden gezalfd op hun voorhoofd
  • waarmee bij een priesterwijding de handen van de wijdeling worden gezalfd
  • waarmee het altaarblad wordt gezalfd wanneer in een kerk een nieuw altaar (teken van Christus de hoeksteen) wordt gewijd
  • waarmee de muren van de kerk worden gezalfd (op de plaats van de zogeheten apostelkruisjes) bij de wijding van een nieuw kerkgebouw of na een uitgebreide restauratie