22 januari 2024

Atie Kerkbalans 2024

Gemeenschap: Hellevoetsluis

SAMEN VOOR DE KERK VAN MORGEN ACTIE KERKBALANS 2024

Hellevoetsluis, januari 2024

Doet u dit jaar weer mee met de Actie Kerkbalans 2024? De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Het is heel fijn dat veel parochianen al vele jaren gehoor geven aan onze oproep om een bijdrage aan het voortbestaan van onze kerk te leveren.

De kerk. Wat betekent het voor u? Is het een plek waar u God vindt?

Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt?

Waar u tijd vindt om te bidden en te bezinnen, en kunt groeien in geloof?

Of vooral een moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven de waan van de dag?

Ook in 2024 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Daar hebben we uw steun bij nodig! Met deze brief doen we daarom een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

Daarom doen wij mee met de Actie Kerkbalans. Geef ook!

Want kerk-zijn kost geld. Denk aan het onderhoud van het kerkgebouw, het pastoraat, de kinderen voorbereiden op hun Eerste H. Communie, omzien naar de zieken en ouderen of elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee ontmoeten na de vieringen.

In 2024 moeten we daarnaast weer plannen maken voor onderhoud van het kerkgebouw.

Het gewelf boven het priesterkoor moet gerestaureerd worden. Alleen samen kunnen we dit waarmaken! Zodat we ook in 2024 een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken.

Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.

Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

Daarom doet onze kerk mee met de Actie Kerkbalans. Geef ook! Helpt u mee om opnieuw van betekenis te zijn? Steun ons dan met een financiële bijdrage. Alle bedragen, groot en klein helpen. Geef uw keuze aan ons door via bijgevoegde antwoordstrook.

Kerk-zijn kunnen we alleen samen!

Geef daarom voor het werk in uw kerk!!

Werkgroep Kerkbalans: Mevr. C.E. de Jel-Rutten, Varenstraat 21 tel. 06-22466669

                                         Mevr. M.T. Hoge-van Hassel, Jacq Perkstraat 3

Penningmeester a.i. Dhr. F. Verwater, Vaargeul 59, 3224CS Hellevoetsluis,  mobiel 06-27460401

P.S. Vul vandaag nog de antwoordstrook in, de link staat hieronder. Hartelijk dank.

U kunt na het klikken op de onderstaande link het formulier printen, invullen en opsturen of mailen aan de voorzitter.

Formulier-actie-kerkbalans-2024

mail naar voorzitter antonius van padua

Begroting voor het boekjaar 2024 Locatie H. Antonius van Padua Hellevoetsluis
Begroting 2024 Begroting 2023 Begroting 2022
 
LASTEN  
Persoonskosten 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Kosten onroerend goed: 38.150,00 34.200,00 29.500,00
Kosten begraafplaats 0,00 0,00 0,00
Rente en lasten van schulden en fundaties 300,00 250,00 250,00
Kosten eredienst 4.300,00 4.250,00 2.750,00
Kosten pastoraal 1.350,00 1.500,00 1.500,00
Verplichte en vrijwillige bijdragen 3.000,00 1.500,00 1.500,00
Beheerskosten 2.875,00 2.450,00 2.250,00
Incidentele lasten 0,00 0,00 0,00
 
Voordelig saldo 5.825,00 1.850,00 13.000,00
62.800,00 53.000,00 58.000,00
 
BATEN  
Bijdragen parochianen 50.800,00 43.000,00 48.500,00
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 12.000,00 10.000,00 9.500,00
Baten begraafplaats 0,00 0,00 0,00
Functionele inkomsten 0,00 0,00 0,00
Incidentele baten 0,00 0,00 0,00
 
Nadelig saldo 0,00 0,00 0,00
62.800,00 53.000,00 58.000,00

Hopelijk hebben we de inkomsten uit bijdragen van parochianen goed ingeschat!!

Bovenstaande begroting betreft alleen de inkomsten en uitgaven van onze locatie.

Hierin zijn niet alle kosten verwerkt van de gehele Parochie Nicolaas Pieck en Gezellen.

Het centraal parochiebestuur neemt de overige kosten voor haar rekening.

Dit betreft vooral de salarissen van de medewerkers in vaste dienst zoals de leden van het pastorale team.

Ons voordelig saldo is slechts een kleine bijdrage aan die centrale kosten.

Als totaal komt onze parochie dit jaar naar verwachting € 130.000, = tot € 160.000, = tekort

U begrijpt hopelijk dat uw bijdrage hard nodig is.

U kunt uw bijdrage geven door middel van ons Formulier actie kerkbalans 2024.

Meer agendapunten