Contact

Telefoon voor spoedgevallen
06-30975817

Dit telefoonnummer kunt u gebruiken voor een spoedgeval, zoals een ziekenzalving of een uitvaart. Het telefoonnummer is elke dag te bereiken tussen 08:00 uur en 20:00 uur. Op zondagochtend is de bereikbaarheid beperkt. Degene die de noodtelefoon beheert zal direct opnemen of, indien dit niet mogelijk is, zo snel mogelijk terugbellen.

Voor alle overige vragen kunt u terecht bij het centraal parochiesecretariaat of met het secretariaat van uw eigen kerk.

Centraal parochiesecretariaat
Het centraal parochiesecretariaat is gehuisvest in de H. Felicitaskerk te Spijkenisse.
Contactpersoon: Jacqueline Torensma
Het centraal secretariaat is geopend van: maandag t/m donderdag van 08.00 tot 13.00 uur.

Telefoon: 06-51115724
Email: centraal@rk-npg.nl

Contactgegevens per locatie

Kijk voor de actuele contactgegevens per locatie op de locatiepagina's

Martelaren van Gorcumkerk Brielle
Antonius van Paduakerk Hellevoetsluis
Maria en Johannes onder het kruiskerk Hoogvliet
Willibrorduskerk Rhoon
Jozefkerk Rozenburg
Felicitaskerk Spijkenisse

Algemeen postadres
HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie
t.a.v. secretaris van de parochie
Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse

Algemeen bankrekeningnummer
NL 21 RABO 0355 3065 06

 

Contactformulier