21 februari 2023

De viering van het Paastriduum in 2023

 

De viering van het Paastriduum in 2023

In 2012 hebben de Nederlandse bisschoppen
de viering van het Paastriduum opnieuw ingekaderd en verhelderd. In de jaarlijkse serie "Liturgische Documentatie" verscheen toen een brief getiteld "De viering vanhet Paastriduum", dit zijn de ‘drie dagen van Pasen’: beginnend in de avond van Witte donderdag en eindigend op Paasochtend.

De bisschoppen schrijven in het Ten Geleide bij hun brief: "Vanuit hun herderlijke taak willen de bisschoppen van Nederland enkele aspecten van de viering van het Paastriduum onder de aandacht brengen. In dit boekje worden de voornaamste richtlijnen betreffende de liturgische vieringen van het Paastriduum in hun samenhang belicht en toegelicht". Ook verscheen er een poster met de belangrijkste elementen.
De bisschoppen benadrukken in hun brief de “de intrinsieke band tussen de Paaswake als gedachtenis van de verrijzenis van de Heer en de Eucharistie als sacrament van het Paasmysterie" (no. 5). De liturgische plechtigheden van het Paastriduum worden (daarom) steeds gevierd onder leiding van een priester, en nooit onder leiding van een diaken of een leek (no.1)”.

Dit jaar zijn er voor onze beide parochies voor de viering van het Paastriduum drie priesters beschikbaar: pastor Geurts, pater Konchenko en vicaris Van Deelen. Helaas zijn er geen priester-assistenten beschikbaar.
Wij kunnen dus op drie plaatsen het Paastriduum vieren. Alles afwegende, en rekening houdende met de geografische spreiding, komen wij tot de volgende verdeling:

    • • Witte donderdag en Paaswake in Oud-Beijerland.
    • • Witte donderdag en Paaswake in Hoogvliet.
    • • Witte donderdag en Paaswake in Middelharnis.
    • • De gelovigen van de kerken op Voorne Putten zijn van harte uitgenodigd voor de vieringen in Hoogvliet en Middelharnis
    • • De Kruisweg op Goede vrijdag kan onder leiding van een gebedsleider of parochiaan in alle kerken gebeden worden, desgewenst met bloemenhulde.

Wij beseffen dat elke gemeenschap waarschijnlijk het liefst in het eigen kerkgebouw de vieringen van het Paastriduum zou willen houden. Maar nu vandaag de dag niet elke geloofsgemeenschap meer kan beschikken over een 'eigen' priester, kan dat niet. Alternatieve vieringen in kleine, 'eigen' groepen zijn niet passend bij wat de Kerk in het Paastriduum viert: de verrezen Heer die in het sacrament van de Eucharistie bij zijn volk aanwezig komt. Wel is het zo dat de Kruisweg op Goede Vrijdag in elke kerk gebeden kan worden onder leiding van een gebedsleider, desgewenst met bloemenhulde.

De gezamenlijke viering in enkele kerken van onze parochies doet niets af aan de plaatselijke geloofsgemeenschappen, maar is juist een krachtig teken van de Kerk, die als ‘netwerk van liefde’ in het Paastriduum samenkomt met en rond de priester, om de dagen van Pasen te vieren, de kern van het christelijk geloof en het hoogtepunt in het liturgisch jaar.

Daarover schrijft paus Johannes Paulus II in zijn encycliek "Ecclesia de Eucharistie" (de Kerk leeft van de Eucharistie) o.a: "De Kerk komt voort uit het paasmysterie. Juist daarom staat de Eucharistie als Sacrament van het paasgeheim bij uitstek, in het middelpunt van het kerkelijke leven (no. 3)".
En verderop in no. 5: "Voordat de Kerk door de gave van de heilige Geest met Pinksteren naar buiten treedt en uitgaat over de wegen van de wereld, is zeker de instelling van de Eucharistie een beslissend moment van haar vorming. Haar fundament en haar bron is heel het Paastriduum, maar dit is als het ware voor altijd bijeengebracht, voorafgebeeld en geconcentreerd in het geschenk van de Eucharistie. In dit geschenk vertrouwde Jezus Christus aan zijn Kerk toe dat zij voor altijd het Paasmysterie tegenwoordig zou stellen".

Namens het pastoraal team, A.J. van Deelen. administrator