20 april 2023

filmochtenden in het najaar

In het najaar zullen de filmochtenden, die sinds januari hebben plaatsgevonden, worden hervat. Het mooie weer breekt nu weer aan en daarom wordt er een pauze ingelast voor de vertoning van de Bijbelverhalen. Deze films zijn de moeite waard om te bekijken en geven een levend beeld van het Oude Testament. Houd u dus alvast vanaf oktober rekening in uw agenda met de 3e woensdag van de maand! De aankondigingen zult u tegen die tijd weer zien verschijnen.