11 november 2023

Gerarduskalender 2024

De Gerarduskalender is een dagscheurkalender en een soort almanak. Met deze kalender krijgt u "iedere dag een beetje spirit. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de zon - en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden mopjes en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied.

De historie van de Gerarduskalender

Rond 1920 ontwikkelde toen Klooster Wittem zich tot een bedevaartplaats voor de H. Gerardus Majella. De feestdag is 16 oktober.            Door een kalender te kopen ondersteunde men toen - en nu ook - het werk vanuit dit klooster.                                                                                Het doel is nog steeds hetzelfde, maar de inhoud en vormgeving is wel met de tijd meegegaan.

Klooster Wittem

Het klooster Wittem is een plek van inkeer, bemoediging, inspiratie, stilte of gebed. Het is ook een plek met belangrijke cultureel-historische waarde.  Wij vinden het belangrijk, dat er in onze samenleving dit soort plekken bestaan en blijven bestaan. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan het veelsoortige werk dat vanuit klooster Wittem wordt gedaan.

http://www.kloosterwittem.nl

U kan de kalender na de viering kopen bij   Thea Ooijendijk - 0651071757 

De kosten zijn € 9,75