21 maart 2023

Koffie na de viering

De  laatste  tijd  hebben  we  een  beperkte  groep  vrijwillig(st)ers  die  het  mogelijk  maken  om  op zondag   na   de   viering   elkaar  onder   het   genot   van   een   kopje   koffie   of   thee   nog   even   te ontmoeten. Helpt  u  mee  door  ‘eens  in  de  zoveel  tijd’  een bakje  koffie  te  zetten?  Het  secretariaat  en de koster nemen uw aanmelding graag aan. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!