31 januari 2024

Oecumenische viering was inspirerend.

Op 21 januari werd de Oecumenische viering gehouden in onze kerk aan de Nobelstraat. De kerk zat praktisch vol en het was een mooi gezicht om dat weer eens mee te maken. Het is sowieso fijn om met meerdere geloofsgemeenschappen onder één dak een viering te hebben. De viering werd geopend door Arja Schokker van de Vrijzinnigen Gemeente Brielle. Zij schonk water in een kalabas, als uitnodiging om samen te vieren en te praten. We zouden twee voorgangers en twee lectrices hebben, vertegenwoordigd van de PGB en de RK  kerk. Helaas waren zowel de voorganger als de lectrice van de PGB ziek. Maar Ronald Dits heeft de overweging van dominee Eibert Kok, mooi over kunnen brengen. We lazen over  Abraham die reizigers op doortocht verwelkomde met water en voedsel en het evangelie ging over het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Wie is mijn naaste? Ook de kinderen werden niet vergeten, want voor hun was er een kinderwoorddienst in het zaaltje naast de kerk. De organist uit de Catharijne kerk, speelde voor deze gelegenheid op het orgel in de  RK kerk, wat die liederen zeer ten goede kwam. Het materiaal voor de viering was ons aangedragen door de mensen uitBurkina Faso. Zij hadden ook een Liturgische schikking angedragen die door Hilly Timmermans en Coby van Ommeren prachtig in elkaar was gezet (zie de foto). De verschillende maten van de boomstammetjes staan voor verbondenheid en ‘eensgezind naast elkaar staan’, ieder met zijn eigen religieuze achtergrond. De gekleurde bloemen rondom de bron, staan voor de diversiteit van Gods volk - zo  vormen wij een kleurrijke eenheid, rondom de bron van liefde, barmhartigheid en medeleven. De drie bij elkaar gebonden amaryllissen staan voor de liefde. Liefde is het DNA van het geloof. God is liefde en de liefde van God heeft ons één gemaakt.Na de dienst was er nog gelegenheid voor koffie, thee en koek. Al met al een heel geslaagde viering.
De oecumenische werkgroep wil iedereen bedanken voor zijn of haar
bijdrage aan deze viering. Met elkaar hebben we er iets moois van gemaakt. Dank jullie wel!