29 augustus 2023

Opgeven voor Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel

Opgeven voor Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel

Volgend jaar mogen de kinderen van onze parochie voor de eerste keer de H. Communie ontvangen, bij Jezus aan tafel komen. Hiervoor moeten de kinderen wel in groep 4 van de basisschool zitten. De kinderen mogen ook ouder zijn om dit sacrament te ontvangen.

Kinderen die in groep 8 zitten mogen het Heilig Vormsel ontvangen, de Heilige Geest mag in ze gaan wonen. Dat is belangrijk want kinderen worden zelfstandiger en ze gaan naar de middelbare school. Dit sacrament helpt de kinderen meer op eigen benen te staan.

Beide sacramenten hebben een voorbereiding van een aantal leuke bijeenkomsten, die zullen starten in het nieuwe jaar. De vieringen zullen plaatsvinden na Pasen, van de Eerste Communie vinden deze in de eigen plaatselijke kerk plaats, de viering van het Vormsel is in de Mariakerk in Hoogvliet.

Hoewel het nog ver lijkt, gaan de werkgroepen starten om de voorbereiding te kunnen verzorgen. Ze willen graag weten welke kinderen aan de voorbereiding gaan meedoen. Daarom roep ik, namens de werkgroepen, ouders op om hun kinderen op te geven voor deze sacramenten. Dat kan via onze website, onder het kopje ‘levensmomenten’ staan de formulieren om de kinderen op te geven.

 

diaken Ronald Dits