1 maart 2023

Vastenactieproject 2023 Alto da Glória

Vastenactieproject 2023 Alto da Glória

Onze parochie en de Dorpskerk steunen in de Vastentijd 2023 samen met de andere twee parochies in de stad Utrecht een project in het land Brazilië in het plaatsje Leme.

Daar zijn de zusters van de heilige Maria Magdalena Postel al jaren actief met sociale projecten. De armoede in Leme en de omgeving is groot. In sommige (sloppen)wijken is er veel drugscriminaliteit en prostitutie. En kinderen kunnen er niet veilig over de straat. Dat geldt in het bijzonder voor de wijk "Alto da Glória".

De zusters zijn begonnen met een project om deze wijk veiliger en gezonder te maken. De bouwvallige huizen worden gerenoveerd, en er komen goede toiletten en douches en lekkende daken en verstopte afvoerpijpen worden gerepareerd. De gemeente heeft beloofd om de straten en riolen te verbeteren en straatverlichting aan te brengen.                                                    De bewoners doen de renovatie van de huizen grotendeels zelf. Het ingezamelde geld is voor bouwmaterialen.

Eén van de zusters van de heilige Maria Magdalena Postel (zuster Lúcia) woont en werkt in Nederland. Zij zal op zondag 26 febr. in de Dorpskerk aanwezig zijn en het project presenteren na de dienst.

We hopen dat u dit mooie , voor de bewoners van de sloppenwijk levensveranderende project wilt steunen.

U kunt meedoen door

-   Soep te bestellen

-   De wekelijkse collecte in de Mariakerk te steunen.( uw bijdrage

      mag ook in de bekende melkbus)

 -   Door geld over te maken op het nummer van de Vastenactie.

IBAN: NL 21 INGB 000 000 5850 van de Vastenactie o.v.v. 402169   En strookjes met bankgegevens hangen achterin de kerk.