29 september 2023

Verslag Korenfestival “De Watergeus”

Net als vorig jaar hebben we onze deuren geopend als een van de 5 locaties voor het korenfestival, georganiseerd door de Regionale Zangersbond Zuidwest Nederland. Hoewel het eerste optreden begon om 10:00 uur, kwamen de eerste belangstellenden al de kerk in tijdens het inzingen van het eerste koor. Ook op straat werd verrast en enthousiast gereageerd op de mooi klinkende zang, die door de openstaande deuren naar buiten kwam. In totaal zongen er in onze kerk 14 koren, variërend van a capella, kamerkoor, interkerkelijk, close harmony, pop, gemengd koor en mannenkoor. Op andere locaties waren ook andere genres te horen.
Het aantal bezoekers was goed te noemen en hoewel het nu niet om onze kerk ging, maar om (wereldse) muziek, is onze kerk toch weer op de kaart gezet. Al is het maar voor even.