13 maart 2023

Vormelingen

De bisschop komt vormen en nog meer …

Ook dit jaar worden er weer kinderen voorbereid op het ontvangen van het Heilig Vormsel, het derde en laatste sacrament. Deze stap is als het ware de afronding van de ‘basisopleiding’ voor een katholiek. Met het H. Doopsel en de H. Communie zijn dit de initiatiesacramenten: initiatie betekent kennisnemen van de eerste beginselen. Er is dus nog veel meer te leren over ons geloof. De bevestiging in de vorm van het H. Vormsel ontvangen de kinderen door de bisschop. De Heilige Geest mag dan de ruimte krijgen en de kinderen inspireren en kracht geven, ze worden ook bevestigd in hun verantwoordelijkheid. Dat gebeurt op een prachtige dag: met Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Vijf volwassen familieleden van een vormeling ontvangen op die dag ook het H. Vormsel.

Maar er zijn ook (jong-)volwassenen die zich voorbereiden op het ontvangen van het H. Vormsel. Er zijn zelfs twee jonge mannen die gedoopt gaan worden. Deze twee en tien anderen ontvangen het H. Vormsel in de Paaswake op 8 april, de voorgangers zijn pater Konchenko en diaken Dits.

U bent hiervoor van harte om deze feestelijke vieringen bij te wonen: de Paaswake is op zaterdag 8 april om 21:00 uur en het hoogfeest van Pinksteren is op zondag 28 mei uur om 10:30 uur, beide vieringen zijn in Hoogvliet.

 

diaken Ronald Dits