1 september 2023

Werkgroep Pastoraat

Werkgroep Pastoraat

In de parochie Nicolaas Pieck & Gezellen (NP&G) zijn per 1 januari 2023 de locatieraden ingesteld.
De leden van de locatieraad kregen hiervoor een benoeming van het
parochiebestuur.

De leden van de Locatieraad van de H. Felicitaskerk zijn:
Voorzitter – Hr. Peter de Vette
Secretaris – Mevr. Annelies van Zomeren
Budgethouder – vacature
Liturgie – Hr. Bert Giezen
Oecumene en Catechese – Mevr. Jacqueline Hoedt
Omzien Naar Elkaar en Vrijwilligers coördinator – Mevr. Ine Korste
en namens het parochiebestuur van NP&G – Mevr. Els Boender

In de H.Felicitaskerk vinden de leden van de pastoraatgroep het belangrijk om de locatieraadleden te ondersteunen en daarom  heten zij voortaan

Werkgroep Pastoraat

De leden hiervan zijn:
Jacqueline Hoedt – Helene Jaoude – Thea Ooijendijk – Ine Korste
en Marga van Hout (secretaris)

Ons doel blijft:
omzien naar elkaar
aanspreekbaar zijn
de ogen en oren van de gemeenschap zijn