4 juli 2024

2e collecte op 28 juli

De Stichting Kidz Active Foundation is op 2 december 2004 opgericht door 6 Dordtse meiden in samenwerking met Hassan en Habiba

(beiden woonachtig in Ghana)

Kidz Active heeft met hulp van donateurs, vrijwilligers en autochtone leerkrachten in Tamale (Noord Ghana) een school gebouwd en opgestart
Verder heeft de stichting Kidz Active zich o.a. ingezet voor het renoveren van een weeshuis, het geven van microkredieten aan vrouwen om een eigen bestaan op te bouwen, het ondersteunen van mensen met een lichamelijke beperking, een bibliotheek en nog enkele doelgerichte projecten.

Na het voltooien van de school in 2012 zijn er 12 klaslokalen voor circa 500 leerlingen inclusief crèche, kleuterklassen, basisschool en Junior Highschool en worden er maandelijks circa 10.000 maaltijden aan de kinderen verstrekt

De school wordt financieel niet ondersteund door de Ghanese overheid, maar door de Kidz Active Foundation.
http://www.kidzactive.nl/kidzhome.htm  

Sinds het voltooien van de school houdt Kidz Active zich hoofdzakelijk bezig met het optimaal laten functioneren van de school