Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.hhnicolaaspieckengezellen.nl wordt gedaan. De betaling wordt overgemaakt naar R.K. parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen die de betalingen beheert. R.K. parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

R.K. parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Adres: Hekelingseweg 15
E-mail: centraal@rk-npg.nl
Telefoon: 06 5111 5724
KVK:  74879847

Rechten en plichten van R.K. parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Elke betaling die via www.hhnicolaaspieckengezellen.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan R.K. parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen en zal worden aangewend voor de opbouw van de parochie.
Restitutie van de donatie is niet mogelijk. R.K. parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens R.K. parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat R.K. parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellende de donatie zal aanwenden zoals hierboven beschreven.
De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
R.K. parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in ons privacy beleid.
Voor het afhandelen van de betaling worden de persoonsgegevens verwerkt door Mollie.

Aankomende vieringen

2 juni 2024 om 09:30
Hoogvliet
Eucharistieviering (Eerste Heilige Communie)
2 juni 2024 om 11:30
Hellevoetsluis
Woord en Communieviering
2 juni 2024 om 09:30
Spijkenisse
Eucharistieviering (Eerste Heilige Communie)
2 juni 2024 om 11:30
Rozenburg
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:30
Rhoon
Eucharistieviering (Eerste Heilige Communie)
2 juni 2024 om 09:30
Brielle
gebedsdienst
9 juni 2024 om 09:30
Hoogvliet
Eucharistieviering
9 juni 2024 om 11:30
Hellevoetsluis
Eucharistieviering
9 juni 2024 om 09:30
Spijkenisse
Woord en Communieviering
9 juni 2024 om 09:30
Brielle
Eucharistieviering (Eerste Heilige Communie)
Bekijk meer