H. Felicitas

Spijkenisse

Welkom op de kerkpagina van de H Felicitas. Wij zijn een mooie gemeenschap in een prachtige locatie die veel activiteiten organiseert.
U vind op deze pagina het lokale nieuws en wij nodigen u van harte uit om naar één van onze vieringen of activiteiten te komen.

Vieringen

Op de 1e en 3e zondag van de maand is er om 9.30 uur een Eucharistieviering.
Op de 2e en 4e zondag van de maand is er om 9.30 uur een Gebedsdienst.
Is er een 5e zondag in de maand dan is er om 9.30 uur een gebedsdienst.

Op de 2e zondag van de maand om 15:00 uur is er een Vietnamese Viering.
Op de 3e zondag van de maand om 13:00 uur is er een Engelstalige Viering
Op de 4e zondag van elke even maand is er om 13:30 uur een  Doopsel Viering

Algemeen

Algemeen

Kerk H. Felicitas
Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse
www.felicitaskerk.nl

kaartje

Vieringen
Zondagmorgen elke eerste en derde zondag van de maand Eucharistie Viering om 9:30 uur
Tweede zondag van de maand 15:00 uur Vietnamese Viering
Derde zondag van de maand 13:00 uur Engelstalige Viering
Vierde zondag van elke even maand 13:30 uur Doopsel Viering

Online uitzending
De viering van zondagmorgen is via internet te volgen op www.kerkdienstgemist.nl, klik hier

Contact
Secretariaat is elke woensdagochtend geopend (bel even om het zeker het weten)
0181 - 638109
secretariaat@felicitaskerk.nl

ledenadministratie@felicitaskerk.nl
eerstecommunie@felicitaskerk.nl

Redactie kerkblad
kerkblad@felicitaskerk.nl

Locatieraad
Dhr. P. de Vette, voorzitter
Mevr. A. van Zomeren, secretaris
Vacature, budgethouder
beheercommissie@felicitaskerk.nl

Dhr. B. Giezen, liturgie
Mw. I. Korste, omzien naar elkaar en vrijwilliger coördinator
Mw. J. Hoedt, oecumene en catachese
pastoraatgroep@felicitaskerk.nl

Vrede voor de Stad

Vrede voor de Stad

Vrede voor de stad is een beweging die gesteund wordt door diverse kerken in Spijkenisse.

Het doel van deze beweging is om als christenen samen aanwezig te zijn in deze stad. Onze visie is door gezamenlijk gebed en diaconale activiteiten meer vrede voor de stad te laten ontstaan.

Meer informatie over Vrede voor de Stad; kijk ook op de speciale website: www.vredevoordestad.nl

Werkgroepen

Werkgroepen

In de Felicitaskerk is een groot aantal vrijwilligers actief die zich vol overgave inzetten voor het reilen en zeilen binnen in de kerk. Zij hebben zich in de volgende werkgroepen verenigd:

Beheercommissie
De beheercommissie regelt de dagelijkse bestuurszaken.

Pastoraatgroep
Leden van de pastoraatgroep zijn benoemd om vorm te geven aan de pastoraal-evangelische koers van de Felicitas geloofsgemeenschap. Via persoonlijke gesprekken en wekelijkse samenkomsten van de parochie zoekt de pastoraatgroep, samen met de parochianen, naar inspiratiebronnen die hiervoor nodig zijn.

Secretariaat
Het secretariaat verzorgt de verspreiding van de binnengekomen post naar de contactpersonen van de diverse groepen. Ook verrichten de leden daar waar nodig hand- en spandiensten op administratief en organisatorisch gebied.

Ledenadministratie
De werkgroep Ledenadministratie houdt zich bezig met het invoeren en muteren van de ledenadministratie binnen de Felicitaskerk. Heeft er een wijziging in uw situatie plaatsgevonden? Dan horen wij dit graag.

Doopselgroep
In de Felicitaskerk vinden de doopvieringen plaats op de vierde zondag van alle even maanden. De doopselwerkgroep zorgt ervoor dat deze vieringen vlekkeloos verlopen. De leden van deze werkgroep begeleiden de ouders en de dopeling tijdens (de voorbereidingen van) de doop. Voorafgaand aan de doop organiseren de leden een voorbereidingsavond voor de ouders. Op deze avond wordt gesproken over de reden waarom ouders hun kind willen laten dopen. Ook vertellen de leden van de werkgroep over de gang van zaken tijdens de doopviering zelf. Als u zelf een liedje, gedichtje of gebedje in gedachte heeft voor de viering, dan houdt de doopselgroep hier natuurlijk rekening mee. Neem contact op met de doopselgroep als u zichzelf of uw kindje wil laten dopen.

Gezinscatechese
De Werkgroep Gezinscatechese verzorgt de voorbereidsmiddagen voor de Eerste Heilige Communie. Vanaf groep 4 van de basisschool mogen kinderen samen met hun ouders aan deze voorbereidingen meedoen. Aan de hand van het verhaal van Mozes en verhalen over Jezus leren zij wat het betekent om te geloven en wat ze in het dagelijks leven met hun geloof kunnen doen. Wilt u uw kind opgeven voor de Eerste Heilige Communie? Neem dan contact op met de toegewijde vrijwilligers van de Communiegroep.

Lectorengroep
De lector verleent assistentie tijdens de weekenddiensten. Hij/zij leest voor uit de Heilige Schrift, gaat voor in gebed en assisteert bij het uitreiken van de Heilige Communie. Elke week komt de Lectorengroep bijeen om zich voor te bereiden op de schriftlezingen van het eerstvolgende weekend.

Kostergroep
De kostergroep bestaat uit zes personen die om de beurt een week dienst hebben. Zij openen en sluiten de deuren van de kerk, zorgen ervoor dat alles klaar staat voor de vieringen, doen de collecte en verlenen daar waar nodig assistentie tijdens de vieringen. Heeft u een vraag of opmerking voor (één van) de kosters? Dan kunt u contact opnemen met hoofdkoster Bert Giezen (0181-626904).

Koren

Koren

10 Plus

Met eigentijdse teksten op moderne melodieën laat 10 Plus een eigen geluid horen in de Felicitaskerk. Elke donderdag komt een twintigtal jongeren en jongvolwassenen bijeen om deze liederen in te studeren en te oefenen. Houd jij van zingen? En doe jij dit graag samen met anderen? Kom dan gerust een keer langs tijdens één van de repetities.

  • Repetitie: donderdagavond, 20:00-21:15 uur (m.u.v. de schoolvakanties)
  • Dirigent: Nicole de Vette

Dameskoor

Het Dameskoor bestaat uit een dertigtal enthousiaste sopranen en alten die op een geheel eigen manier traditionele kerkliederen ten gehore brengen. Het koor is paraat als er in de Felicitaskerk getrouwd en gerouwd wordt, maar draait ook zijn hand niet om voor andere vieringen in de Felicitaskerk. Zo zijn de dames altijd aanwezig bij de herdenking van Allerzielen, op Aswoensdag en op Goede Vrijdag.

  • Repetitie: woensdagochtend, 10:30-12:00 uur (eens per 14 dagen)
  • Dirigent: Ceciel Jacobs

Meer weten?
Marga van Hout en Anneke van Zanten staan u graag te woord. Bel 0181-611361.

De Mea Voce

Ps. 141: Mea Voce ad Dominum clamavi. – Mijn stem verhef ik tot de Heer.
Dit is precies het doel van ons kerkkoor. Geïnspireerd zingen we ons klassieke repertoire met meerstemmige missen, motetten en gregoriaans in het Latijn en Nederlands, a capella maar ook met orgelbegeleiding.

Wordt u hier ook enthousiast van? Kom eens keer luisteren in een van onze repetities. Er is plek in alle stemgroepen.

  • Repetitie: woensdagavond van 20.00-22.00
  • Dirigent: D. Dinh

Meer weten?
Neem contact op met Henk en Marlou den Breejen via 06-10802769.

Felicitaskoor

Sinds 1977 behoort het Felicitaskoor al tot het vaste meubilair van de Felicitaskerk. Door een eigen draai te geven aan moderne muziek laat het koor aan de kerkgangers weten waar het zich mee bezig houdt. Ongeveer één keer per maand brengt het Felicitaskoor deze liederen ten gehore in de Felicitaskerk. Daarnaast is het ook buiten de kerk actief. Zo geeft het koor eens per jaar een kerstconcert.

  • Repetitie: maandagavond, 20:00-22:00 uur
  • Dirigente: Wil Driever

Meer weten?
Bel Irma Sundermann (0181-626096).

Lokaal nieuws

Lokale activiteiten

Aankomende vieringen

4 juni 2023 om 09:30
Spijkenisse
11 juni 2023 om 09:30
Spijkenisse
18 juni 2023 om 09:30
Spijkenisse
25 juni 2023 om 09:30
Spijkenisse
2 juli 2023 om 09:30
Spijkenisse
9 juli 2023 om 09:30
Spijkenisse
16 juli 2023 om 09:30
Spijkenisse
23 juli 2023 om 09:30
Spijkenisse
30 juli 2023 om 09:30
Spijkenisse
6 augustus 2023 om 09:30
Spijkenisse
Bekijk meer