H. Felicitaskerk

Spijkenisse

Welkom op de kerkpagina van de H Felicitaskerk.

Wij zijn een mooie gemeenschap in een prachtige locatie die veel activiteiten organiseert.
U vind op deze pagina het lokale nieuws en wij nodigen u van harte uit om naar één van onze vieringen of activiteiten te komen.

onze patroonheilige is de

  H. Felicitas

Felicitas was een Romeinse, deftige, rijke dame, die haar dagen doorbracht met liefdadigheid en het opvoeden van haar zeven zonen.

Haar heilig voorbeeld bracht veel mensen tot het Christelijke geloof en om die reden werd ze aangeklaagd.

Zij, en haar 7 zonen werden op gruwelijke wijze vermoord.

Het levensverhaal van onze patrones van de parochie is aan de ene kant heel gruwelijk, aan de andere kant opmerkelijk om het standvastige geloof uit de tijd van de eerste Christenen.

Tot op de dag van vandaag worden nog steeds mensen om hun geloofsovertuiging vervolgd, gemarteld en gedood.

Dat “vrijheid van geloven” steeds ons motto mag zijn.

Algemeen

Algemeen

Kerk H. Felicitas
Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse

kaartje

Vieringen
1e, 2e en 3e zondag van de maand een Eucharistieviering of                                                                         Woord en Communieviering om 9:30 uur                                                                                                op de 4e en 5e zondag een gebedsviering
2e zondag van de maand 14.45 uur Vietnamese viering,                                                                                 om 14.00 uur
3e zondag van de maand 13:00 uur Engelstalige viering
4e zondag van elke even maand 13:30 uur Doopsel viering

Online uitzending
De viering van zondagmorgen is via internet te volgen op www.kerkdienstgemist.nl, klik hier

Contact
Secretariaat is elke woensdagochtend geopend                                                         (bel even om het zeker het weten)
0181 - 638109
secretariaat@felicitaskerk.nl                ledenadministratie@felicitaskerk.nl
eerstecommunie@felicitaskerk.nl

Redactie kerkblad
kerkblad@felicitaskerk.nl

Locatieraad
Hr. P. de Vette, voorzitter
Mw. A. van Zomeren, secretaris
beheercommissie@felicitaskerk.nl                                                                                      Hennie den Heijer, budgethouder                                                                                          penningmeester@felicitaskerk.nl                                                                                         Hr. B. Giezen, liturgie
Mw. I. Korste, omzien naar elkaar en vrijwilliger coördinator
Mw. J. Hoedt, oecumene en catechese
pastoraat@felicitaskerk.nl

Huren Schaapskooi

In goed overleg is het mogelijk om de Schaapskooi af te huren door onze parochianen.

Hier zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden.

Wilt u, als u denkt hiervoor in aanmerking te kunnen komen, contact opnemen met de beheercommissie?

We hebben gemerkt dat hiervoor soms het nummer van de noodtelefoon wordt gebruikt. Dit is zeker niet de bedoeling.

Een e-mail naar  beheercommissie@felicitaskerk.nl  is de meest eenvoudige weg.

Uw gift - actie KerkBalans (AKB)

Uw gift - actie KerkBalans (AKB)

kerkbijdrage en actie kerkbalans

Kerkbijdrage en actie kerkbalans.

De parochie draait financieel op de bijdragen van parochianen en op de opbrengst van het vermogen.

Uw bijdrage en die van vele anderen die meedoen met de actie zijn van groot belang en hard nodig om een actieve kerkgemeenschap te zijn en te blijven. Zo kunnen we samen van betekenis zijn voor de mensen om ons heen.

De landelijke actie Kerkbalans 2023 is van start gegaan. Bij deze actie doen 2.000 kerken in Nederland een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage. Misschien kent u de actie wel uit de media of van voorgaande jaren.

Hieronder vindt u het bankrekeningnummer waar u uw kerkbijdrage op zou kunnen storten.

Bankrekeningnummer van locatie Spijkenisse is:
NL 21 INGB 0000 4472 97    t.n.v.:  Nicolaas Pieck Felicitaskerk

Als u een gift voor tenminste vijf jaar vastlegt, kunt u de hele gift van uw inkomstenbelasting aftrekken.
De parochie is ingeschreven in het Anbi-register onder de naam
‘R.K. parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen’. Deze inschrijving is van toepassing voor giften aan alle geloofsgemeenschappen van de parochie.

Informatie over ‘giften’  kunt u krijgen bij het CPS.
Telnr.: 06-51115724 of via centraal@rk-npg.nl

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

H. Felicitas

H. Felicitas

Onze patroonheilige – de Heilige Felicitas

Wij schrijven 23 november 173 (heel, heel lang geleden dus) toen Marcus Aurelius, keizer was van het Romeinse Rijk.

Felicitas was een Romeinse, deftige, rijke dame, die haar dagen doorbracht met liefdadigheid

en het opvoeden van haar zeven zonen.

Haar heilig voorbeeld bracht veel mensen tot het Christelijke geloof en om die reden werd ze aangeklaagd.

Omdat de Prefect haar niet tot afgoderij kon bewegen, begon hij haar zoons de bedreigen.

Maar hun moeder spoorde hen aan, dat zij liever moesten sterven, dan aan de afgoden te offeren. Daarop werd de hele familie afgrijselijk gemarteld.

Januarius, de oudste werd gegeseld met riemen met loden knopen.

Felix en Filippus werden doodgeslagen met knotsen.

Sylvanus werd van een rots geworpen.

Alexander, Vitalis en Martialis werden onthoofd.

Felicitas, hun moeder, smeekte dat zij ook gedood zou worden.

Eerst zat zij nog vier maanden in de gevangenis, voordat ook zij werd onthoofd.

Volgens het verhaal van anderen, zou ze in een ketel met kokende olie zijn geworpen.

 

Deze legende zou geïnspireerd zijn op het verhaal uit het boek Makkabeeën (2 Mak.7).

In onze kerk is de H. Felicitas net als haar zeven zonen afgebeeld met een aureool van heiligheid om hun hoofd.

Het levensverhaal van onze patrones van de parochie is aan de ene kant heel gruwelijk, aan de andere kant opmerkelijk om het standvastige geloof uit de tijd van de eerste Christenen.

Tot op de dag van vandaag worden nog steeds mensen om hun geloofsovertuiging vervolgd, gemarteld en gedood.

Dat “vrijheid van geloven” steeds ons motto mag zijn.

Werkgroepen

Werkgroepen

In de Felicitaskerk is een groot aantal vrijwilligers actief die zich vol overgave inzetten voor het reilen en zeilen binnen in de kerk. Zij hebben zich in de volgende werkgroepen verenigd:

LOCATIERAAD

De leden van de Locatieraad van de H. Felicitaskerk zijn:

Voorzitter – Hr. Peter de Vette

Secretaris – Mevr. Annelies van Zomeren

Budgethouder – Mevr. Hennie den Heijder

Liturgie – Hr. Bert Giezen

Oecumene en Catechese – Mevr. Jacqueline Hoedt

Omzien Naar Elkaar en Vrijwilliger coördinator – Mevr. Ine Korste

en namens het parochiebestuur van NP&G – Mevr. Renée van Pamelen

In de H.Felicitaskerk vindt men het belangrijk om de Locatieraad leden te ondersteunen, zij zijn verenigd in de WERKGROEP PASTORAAT en de  BEHEER COMMISSIE

Ons doel blijft:

 • omzien naar elkaar
 • aanspreekbaar zijn

de ogen en oren van de gemeenschap zijn

Beheercommissie
De beheercommissie regelt de dagelijkse bestuurszaken.

Werkgroep Pastoraat
Na de installatie van de Locatieraad H. Felicitas zijn de leden van de oude pastoraatgroep, nu werkgroep Pastoraat bezig, vorm te geven aan de pastoraal-evangelische koers van de H.Felicitas geloofsgemeenschap. Via persoonlijke gesprekken en wekelijkse samenkomsten van de parochie zoekt de leden van de werkgroep pastoraat, samen met de parochianen, naar inspiratiebronnen die hiervoor nodig zijn.

Secretariaat
Het secretariaat verzorgt de verspreiding van de binnengekomen post naar de contactpersonen van de diverse groepen. Ook verrichten de leden daar waar nodig hand- en spandiensten op administratief en organisatorisch gebied.

Ledenadministratie
De werkgroep Ledenadministratie houdt zich bezig met het invoeren en muteren van de ledenadministratie binnen de Felicitaskerk. Heeft er een wijziging in uw situatie plaatsgevonden? Dan horen wij dit graag.

Doopselgroep
In de Felicitaskerk vinden de doopvieringen plaats op de vierde zondag van alle even maanden. De doopselwerkgroep zorgt ervoor dat deze vieringen vlekkeloos verlopen. De leden van deze werkgroep begeleiden de ouders en de dopeling tijdens (de voorbereidingen van) de doop. Voorafgaand aan de doop organiseren de leden een voorbereidingsavond voor de ouders. Op deze avond wordt gesproken over de reden waarom ouders hun kind willen laten dopen. Ook vertellen de leden van de werkgroep over de gang van zaken tijdens de doopviering zelf. Als u zelf een liedje, gedichtje of gebedje in gedachte heeft voor de viering, dan houdt de doopselgroep hier natuurlijk rekening mee. Neem contact op met de doopselgroep, via het aanmeldingsformulier van www.hhnicolaaspieckengezellen.nl  als u zichzelf of uw kindje wil laten dopen.

Gezinscatechese
De Werkgroep Gezinscatechese verzorgt de voorbereidingsmiddagen voor de Eerste Heilige Communie. Vanaf groep 4 van de basisschool mogen kinderen samen met hun ouders aan deze voorbereidingen meedoen. Aan de hand van het verhaal van Mozes en verhalen over Jezus leren zij wat het betekent om te geloven en wat ze in het dagelijks leven met hun geloof kunnen doen. Wilt u uw kind opgeven voor de Eerste Heilige Communie? Neem dan contact op met de vrijwilligers van de Communiegroep, via het aanmeldingsformulier van www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

De Eerste H. Communie was op 2 juni 2024. Het starten met de voorbereiding in 2025 is nog niet bekend

Lectorengroep
De lector verleent assistentie tijdens de weekenddiensten. Hij/zij leest voor uit de Heilige Schrift, gaat voor in gebed en assisteert bij het uitreiken van de Heilige Communie. Elke week komt de Lectorengroep bijeen om zich voor te bereiden op de schriftlezingen van het eerstvolgende weekend.

Kostergroep
De kostergroep bestaat uit een aantal personen die afwisselend dienst hebben. Zij openen en sluiten de deuren van de kerk, zorgen ervoor dat alles klaar staat voor de vieringen, collecteren en verlenen daar waar nodig assistentie tijdens de vieringen. Heeft u een vraag of opmerking voor (één van) de kosters? Dan kunt u contact opnemen met hoofdkoster Bert Giezen (0181-626904).

Koren

Koren

10 Plus

Met eigentijdse teksten op moderne melodieën laat 10 Plus een eigen geluid horen in de Felicitaskerk. Elke donderdag komt een twintigtal jongeren en jongvolwassenen bijeen om deze liederen in te studeren en te oefenen. Houd jij van zingen? En doe jij dit graag samen met anderen? Kom dan gerust een keer langs tijdens één van de repetities.

 • Repetitie: donderdagavond, 20:00-21:15 uur (m.u.v. de schoolvakanties)
 • Dirigent: Nicole de Vette

Dameskoor

Het Dameskoor bestaat uit een dertigtal enthousiaste sopranen en alten die op een geheel eigen manier traditionele kerkliederen ten gehore brengen. Het koor is paraat als er in de Felicitaskerk getrouwd en gerouwd wordt, maar draait ook zijn hand niet om voor andere vieringen in de Felicitaskerk. Zo zijn de dames altijd aanwezig bij de herdenking van Allerzielen, op Aswoensdag en op Goede Vrijdag.

 • Repetitie: woensdagochtend, 10:30-12:00 uur (eens per 14 dagen)
 • Dirigent: Marlies Veldhuijsen
 • Organist: Jan Pieter Baan

Meer weten?
Marga van Hout, Angèle de Vette en Anneke van Zanten (0181-611361) staan u graag te woord.

De Mea Voce

Ps. 141: Mea Voce ad Dominum clamavi. – Mijn stem verhef ik tot de Heer.
Dit is precies het doel van ons kerkkoor. Geïnspireerd zingen we ons klassieke repertoire met meerstemmige missen, motetten en gregoriaans in het Latijn en Nederlands, a capella maar ook met orgelbegeleiding.

Wordt u hier ook enthousiast van?

Kom eens een keer luisteren tijdens onze repetities. Er is plek in alle stemgroepen.

 • Repetitie: woensdagavond van 20.00-22.00
 • Dirigent: Jan Pieter Baan

Meer weten?
Neem contact op met Marlou den Breejen via 06-10802769.

Felicitaskoor

Sinds 1977 behoort het Felicitaskoor al tot het vaste meubilair van de Felicitaskerk. Door een eigen draai te geven aan moderne muziek laat het koor aan de kerkgangers weten waar het zich mee bezig houdt. Ongeveer één keer per maand brengt het Felicitaskoor deze liederen ten gehore in de Felicitaskerk. Daarnaast is het ook buiten de kerk actief. Zo geeft het koor eens per jaar een kerstconcert.

 • Repetitie: maandagavond, 20:00-22:00 uur
 • Dirigente: Wil Driever

Meer weten?
Bel Irma Sundermann (0181-626096).

In memoriam

In memoriam

2024

 

Marianne Odijk

De parochie ontving het bericht dat op 19 april, in het bijzijn van haar familie, Marianne is overleden.

Marianne was sinds 1968 betrokken bij onze kerk.

Velen zullen haar kennen van de van de Fancy Fair. Marianne was erg creatief en beheerde jarenlang de handwerkkraam op de Fancy Fair. Ook heeft zij een lange tijd geholpen bij de inzameling van spullen voor de fancy fair.

Na haar pensionering verrichtte zij ook werkzaamheden bij de kerkadministratie.

Marianne is 70 jaar geworden

 

 

____________________________________________

Henny van Veldhoven

Henny deed vrijwilligerswerk in de onze Felicitaskerk.

Samen met een aantal dames is zij gestart met koffie schenken na de eucharistieviering op zondag

De koffie werd gehaald in de wereldwinkel in het dorp

Er was nog geen Schaapskooi onder de kerk, dus werd er gebruik gemaakt van het keukentje (nu het bloemenkeukentje) boven, naast de kerkzaal

Er werden dan enkele potten koffie en thee gezet en de mensen zaten koffie te drinken in de zijvleugel in de kerk.

Samen met haar man Bep hielp zij mee bij de jaarlijkse Fancy Fair.

Zij waren op zondag regelmatig in de kerk, totdat de leeftijd dit niet meer toeliet.

Vorig jaar waren Henny en Bep 65 jaar getrouwd en kregen zij de burgemeester op bezoek.

Het afgelopen jaar werd Henny ziek en in dat najaar werd zij opgenomen in de Es.

Op 3 april is zij overleden, zij was 89 jaar oud geworden.

____________________________________________

Henk den Breejen

was in onze parochiegemeenschap een zeer bekend en geliefd persoon.

Wij zagen hem in de kerk als de grote koster

Hij was de Basstem in zijn geliefde koor - de Mea Voce -

Hij was de lieve Sinterklaas begin december bij ons kinderkoor - de Kernzangers  en afgelopen december

bij het Dameskoor

Ook was hij een van de drijvende krachten bij het organiseren van de Fancy Fair in mei, waar hij ook BHV- er was

Kortom Henk zagen wij veel in onze kerkgemeenschap

Wij wisten dat Henk ziek was, hij was hier ook heel open over, hij vertelde veel en had veel steun aan het geloof

Het was voor zijn vrouw Marlou en zijn kinderen een zware tijd

Zijn overlijden vorige week zondag - 28 januari - was voor iedereen in onze kerkgemeenschap toch nog een schok ondanks dat wij wisten dat het einde naderde.

                    Wij zullen Henk erg missen

___________________________________________


Jacques Plompen

Op 2 Januari 2024 is de heer Jacobus Cornelis Plompen – Jacques – gestorven.

Op 8 Januari was zijn afscheidsviering in de Felicitaskerk van Spijkenisse.

Wie was Jacques?

Jacques was een natuurtalent om altijd paraat te zijn voor zijn medemens.

Dat hebben we in de Felicitaskerk van heel dichtbij meegemaakt.

Altijd zeer betrokken en bescheiden heeft Jacques, samen met zijn vrouw Jeanne, bijna alles gedaan wat je als vrijwilliger in de kerk kan doen.

Ik denk aan het deelnemen in het parochie - en dagelijkse bestuur

Ik denk aan het beheren van de financiële administratie, zijn penningmeesterschap en het tellen van de collectes

Het schoonmaken van de kerk en het bezorgen van het parochieblad

Na zijn pensioen ook zijn kosterschap in de kerk, vele uitvaarten heeft hij mogen helpen verzorgen

Ook tijdens de herdenkingbijeenkomsten - in de beginperiode van Hospice de Waterlelie, verzorgde Jacques met grote inzet het kosterschap

Hij deed het graag

Zijn stelling was - 'Ik ben toch thuis'...

Zo was Jacques

Voor hem was het vanzelfsprekend om klaar te staan voor een ander

Voor zijn grote inzet voor kerk en samenleving werd Jacques in 2009 bekroond met de Pauselijke onderscheiding PRO ECLESIA ET PONTIFICE

Velen van ons kenden Jacques en zijn vrouw Jeanne, als twee bekende en zeer betrokken parochianen van de Felicitaskerk

Moge Jacques nu rusten in de vrede in liefde bij God.

Koos Rentmeester, rk-geestelijk verzorgster

Overwegingen

Overwegingen

Samenvatting van de overweging van de woord- en gebedsviering van 10 december 2023 geheel  verzorgd door het Felicitaskoor

Het thema van de viering “volg hem op de weg” is genomen uit de 1e lezing van deze zondag:

Jesaja 40, vers 1-5 en 9-11.

 

            Troost mijn stad - spreek Jeruzalem moed in

zo luidde het begin van de eerste lezing. God is op komst en als een herder brengt hij alle schapen uit hun ballingschap terug  naar huis. Dat is geweldig nieuws.

Toen ik deze tekst las, dacht ik bij mezelf: wat zou het heerlijk zijn als ik nu profeet zou mogen zijn, dat ik tegen alle vluchtelingen van nu zou kunnen zeggen: troost je, je kunt weer naar huis. Maar dat kan ik niet, dat kan niemand op het ogenblik.

 

Op het nieuws krijgen wij verschrikkelijke beelden voorgeschoteld en, mede door deze beelden, vormen wij allemaal een eigen mening over de situatie. En een eigen mening hebben, dat mag natuurlijk,  maar laten we wel proberen de verbinding te blijven zoeken met elkaar. Wij vinden misschien allemaal wat anders maar we voelen allemaal hetzelfde…… en dat is machteloosheid en verdriet……….

Gaan wij dan maar niets doen? of…….gaan we proberen, zoals ook in de eerste lezing staat: de berg en het dal gelijkmaken.                                                           Volgens mij gaat dat ook niet lukken, of….. bedoeld God iets anders, is het een beeldspraak.

Wij gaan al  jaren op vakantie naar Oostenrijk. Wij genieten van de vergezichten, maar dan moet je wel boven op een berg staan!  Als je in een dal staat is het ook mooi ,maar je kunt dan niet wegkijken, de bergen staan dan echt in de  weg.

En als wij daar dan een wandeling maken en ik zie dan een huis, hoog op de berg of diep in het dal dan denk ik : Wat zullen die mensen zich eenzaam voelen en wat zal het moeilijk zijn, om mee te voelen, mee te leven of mee te denken met anderen, als je zo heel alleen woont.

Iets in die aard bedoeld Jesaja in de eerste lezing wanneer hij schrijft: ‘Laat elke vallei verhoogd en elke berg en heuvel verlaagd worden. Hij bedoelt dat niet letterlijk, maar hij heeft het over bergen van eenzaamheid, bergen van alleen maar voor zichzelf leven. En hij heeft het ook over dalen, dalen van onzekerheid, van pessimisme en van tegenslag. En zulke bergen en dalen kennen we allemaal, misschien uit eigen ervaring, of misschien omdat we om hulp gevraagd worden.

En daarover zegt en herhaalt Jesaja: ‘Geef het niet op, want God is op komst. Laten wij dus waakzaam zijn en proberen te leven naar Jezus’ woorden en daden. Laten we  vrede zoeken onder elkaar, ja, maar hoe dan? Ik kan de oorlog niet stoppen zeggen wij al snel en dat denk ik ook, maar………in je eigen omgeving kan je wel degelijk aan de slag met vrede en verdraagzaamheid, maak dus geen ruzie en respecteer elkaar, zeg je buren gedag en straal iets positiefs uit. Laten we luisteren naar elkaar, ja, makkelijk gezegd! Als ik iets hoor van iemand, dan weet ik het meestal beter, of ik ken iemand die het nog erger heeft, maar…….je kan ook iemand laten uitpraten, en alleen maar luisteren kan heel fijn zijn voor de ander.

Laten we dus niet alleen leven voor onszelf en voor ons eigen gelijk, maar laten wij proberen met elkaar  de goede weg te blijven bewandelen.

 

 

Vandaag is het de tweede zondag van de advent, en de advent, dat is groeien naar Jezus toe, naar zijn woorden en daden. Naar wat Hij ons verkondigd en voorgeleefd heeft. In zijn algemeenheid weten we meestal wel een beetje wat hij van ons vraagt: namelijk liefdevolle dienstbaarheid, d.w.z., steeds rekening houden met elkaar, oog hebben voor elkaar waar nodig, voorrang geven aan de medereizigers op onze weg, en als er mensen met panne langs de weg staan, wil hij dat we voor wegenwacht spelen en stoppen om hulp te verlenen.

 

Op die weg is hij ons voorgegaan en hij nodigt ons allen uit hem te volgen op die weg, de weg die leidt naar vrede, naar licht voor iedereen.

Laat dit dan onze advent zijn: dat we in doen en denken, de weg van Jezus willen gaan en er voor elkaar zijn. De weg willen volgen naar God en naar onze medemensen toe…………Amen.

Frans Pieterse

 

Overdenking (sterk ingekort) van zondag 12 november 2023                                       met medewerking van het Felicitaskoor

Geïnspireerd door het openingslied van het koor en de Evangelielezing over de 5 domme en 5 wijze meisjes

En het mooiste vind ik persoonlijk, dat wij dit niet alléén hoeven te doen, maar samen als gemeenschap.

 

Daar zingen we over, daar bidden wij om, niet alleen, maar samen!

Daarom ga ik naar de kerk

En dit sámen mis ik zo in de parabel over die 10 meisjes.

Of ziet u het anders? Hoe ervaar u deze parabel?

De tekst ervaar ik al als vervelend want het gaat over domme en wijze meisjes.

Zowel de wijze meisjes als de bruidegom maken op mij een meedogenloze indruk, die strijdig is met wat mijn geloof/ons geloof voorstaat:

liefde, hulpvaardigheid, geduld, begrip, vergevingsgezindheid en u hebt vast nog meer woorden voor ons geloof

In deze parabel worden deuren dichtgegooid voor degenen die zich vergist hebben.

Maar wás Jezus nu juist degene die deuren opende voor falende mensen?

En als de wijze meisjes staan voor de ‘goede’ christenen, dan moeten zij toch samen de bruidegom opwachten, samen de olie delen....

Zij wensten niet te delen met degenen die te kort kwamen.

Eigenlijk helemaal niet christelijk, vindt u niet?

Maar zoals dat vaak gaat in parabels, zit er een nog een andere, een diepere laag in, namelijk het gaat over de olie

Het gaat helemaal niet over domme en wijze meisjes.

Met het woord ‘olie’ wordt in de Hebreeuwse Bijbel vaak de ‘geest van God’ aangeduid die de met olie gezalfde ontvangt

Denkt u maar aan onze ziekenolie voor onze zieken of de chrisma olie die bij de Doop en het Vormsel wordt gebruikt.

Het woord ‘olie’ in de evangelielezing roept dus iets bijzonders op, de band met God.

De bijzondere olie in de evangelieparabel staat daarom voor -  geloof

Geloof is onmisbaar om toegang te krijgen tot het Koninkrijk der hemelen.

Het bepaalt binnen of buiten het feest van het Koninkrijk te zijn.

En juist dat gelóóf is ondeelbaar

Een ander kan het niet voor je doen, je kunt het ook niet aan een ander delegeren/overgeven.

Je kan niet tegen iemand zeggen: ‘jij hoeft niet te geloven, dat doe ik wel voor je’.

Daarom gaan we naar de kerk, ieder met zijn of haar eigen geloof, ieder met zijn of haar eigen manier van geloven.

Soms binnen de kerk, soms buiten de kerk.

Samen geloof vieren kan heel goed –

Vijf meisjes doen dat op het bruiloftsfeest met alle aanwezigen –

maar ieder zal geloven toch ook echt zélf moeten doen.

Maar samen ons geloof vieren, blijft toch een feest

Daarom ga ik naar de kerk

 

Overdenking
Geïnspireerd door het lied ‘Wat is kerk’ en een archiefstuk uit ‘t kerkblad Hoogvliet

Het koor zong: Wat is kerk? Waarvoor zijn we hier? Komt ieder voor zich alleen of is dit een werkelijk samenzijn? Samen kerk? Steunen wij elkaar?

Waarvoor gaan we eigenlijk naar de kerk op de zondagochtend?
Er zijn zoveel leukere dingen te doen, al is het maar even uitslapen, omdat je maandag weer aan het werk moet.

Wat is nu het bijzondere, het specifieke, dat wat je wel in de kerk vindt en niet ergens anders?
- Sommigen zeggen ‘in de kerk kom ik tot rust’,
dan vraag ik mij af, kun je dan niet beter gaan vissen.
- Anderen zeggen ‘de zang, de muziek, daar geniet ik van’,
maar kun je dan niet beter thuis in je luie stoel een CD draaien?
Wat vind je nu in de kerk dat je nergens anders vindt?
- Zijn het de lezingen of de preek?
Maar die kun je ook met de TV, de radio of het internet volgen.
- Is het de omgeving, waardoor je beter kunt bidden?
Maar dat doen veel mensen óók, als ze in de bergen wandelen, of langs de zee, of door een bos, óók daar kun je heel goed bidden.

Waarom deze vragen, deze gedachten?
Omdat ik deze vraag wel eens tegenkom:
‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?
Ik leef toch goed, ik doe niemand kwaad.
Ik kan toch beter goed zijn voor mijn naasten / dan vooraan in de kerk zitten en buiten de kerk er een puinhoop van maken?’

Er zijn weleens mensen die zeggen:
‘ach, ik ga niet naar de kerk, want ik vind er niets’.
Dat is vreemd, want het gaat er niet om dat we er iets vinden,
iets als inspiratie, iets als rust, iets als vrede, iets als bemoediging,
iets als troost, al die mooie dingen, daar gaat het in de kerk uiteindelijk niet in de eerste plaats om.
Het gaat hier niet om iets, het gaat erom dat je hier Iemand vindt.
Dat is precies de oproep en uitnodiging die Jezus geeft:
“Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken"

Wij komen hier om op een héél bijzondere manier iets te voelen, niet door alleen het Woord, niet alleen door de teksten van de liederen, maar om Zijn aanwezigheid te voelen.
En het mooiste vind ik persoonlijk, dat wij dit niet alléén doen, maar samen als gemeenschap.
Daar zingen we over, daar bidden wij om, niet alleen, maar samen!
Daarom ga ik naar de kerk, want samen ons geloof vieren, blijft toch een feest. Daarom ga ik naar de kerk.

Fred Wijnen

 

Gebedsdienst met het Felicitaskoor januari 2023

De bijbel staat vol met mooie verhalen die we niet altijd begrijpen.

Zoals zojuist, waarbij we uit het evangelie van Mattheüs onder meer lazen:

Hij nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel en nadat Hij de zegen had uitgesproken brak Hij de broden, die Hij aan zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren en van de overgebleven brokken haalde men nog twaalf volle korven op.”

Hieruit blijkt dat we samen moeten delen.

Het blijft onbegrijpelijk hoe het mogelijk is dat, door samen 5 broden te delen er 12 volle korven overblijven.

Door samen te delen en door samen te werken, worden we er allemaal beter van.

Als wij dus geven wat we hebben en we leggen het voor Jezus neer en we zeggen: “Dit is alles, dan zal Jezus God ervoor danken en het dan zó wonderlijk verdelen dat het voor iedereen genoeg blijkt, méér dan genoeg.

Als wij maar geven wat we kunnen missen, zelfs al is dat maar heel weinig, zeg dus niet:

We hebben niet veel tijd.

We hebben haast geen geld.

We hebben geen vrijwilligers genoeg.

We hebben te weinig ambtsdragers.

En wat zegt Jezus ? “Jullie denken dat het te weinig is en dat er dus veel meer nodig is.

Maar waarom hou je geen rekening met mij?

Jullie zien teveel wat er niet is en te weinig wat er wel is.

Zie dus niet dat het glas half leeg is maar probeer zo te kijken dat het glas half vol is.

Geef maar hier.” zegt Jezus en hij dankt God, ja jullie horen het goed: Jezus dankt God.

Hij zegt niet: "Vader in de hemel, wat vindt u daar nou van: van de mensen die denken geen tijd meer te hebben om iets te proberen of te ondernemen…………….

Nee, mensen, hij neemt het aan en dankt God.

Hij dankt God voor dat ene uurtje dat we er dan wél in willen steken.

Hij dankt God voor die ene euro die we in de collecte doen.

Dat is niet niks, namelijk.

Hij dankt God voor dat ene bezoekje dat we brengen aan onze naaste, voor die paar uur die we aan de kerk besteden., voor de momenten dat wij er voor elkaar zijn.

En dan blijkt ineens, doordat Jezus ervoor dankt dat het ruim voldoende is, ongelooflijk.

Maar het wordt nog veel mooier, als we niet langer niks doen omdat we denken dat we te weinig hebben.

Wij moeten ons niet langer blindstaren op wat er niet is.

Maar laten wij wel gaan samenwerken in Zijn liefde, samen werken in Zijn naam, samen gaan werken aan Zijn kerk zoals verwoord in het openingslied “wat is kerk” leest u de tekst daarvan nog maar eens na…….

Amen

Fancy Fair

Fancy Fair

2024

Beste parochianen

De Felicitas Fancy Fair was weer een mooi evenement op zaterdag 25 mei!

Het begon wat waterig, maar later werd het lekker Fancy Fair weer

Een ouderwets gezellige dag, met als mooie afsluiting de trekking van de loterij door onze burgemeester Foort van Oosten - de wethouder Hanneke Stengs en Marc Giezen

De opbrengst van de Fancy Fair is de hoogste opbrengst in tien jaar tijd:

                       € 8.837,50

Deze zal nuttig gebruikt worden voor het verduurzamen van onze verwarming.

Bij deze hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen:

De lootjesverkopers en de lootjeskopers!

De thuisbakkers, de thuispuzzelaars en de mandenmakers

De kramenopbouwers en de kramenopruimers;

De sjouwers en de nachtwakers;

De geldtellers, de EHBO-ers, de mannen van het Elektra en de mevrouw van het toilet

De mensen achter de kramen, de muziek en het rad van avontuur;

Alle bezoekers.

En niet te vergeten onze relaties:

Nijman Zeetank, Florensis, Tran Asian Food, van Koppen partyservice, Duifhuizen kraamverhuur, Drukker Quadraat en natuurlijk Meesterbakker Voskamp.

De Fancy Fair commissie die het hele jaar heeft ingezameld, voorverkocht en de Fancy Fair heeft georganiseerd

En iedereen die vergeten is 

Natuurlijk was het Rad van Avontuur de hele dag weer bezig om prijzen uit te delen aan degene die de plankjes hadden gekocht

    

Om 12.00 uur was de uitslag van de kleurwedstrijd

De winnaars waren Sharine, Elena, Saar en Faas

Uitslag van de Felicitasloterij

Hoofdprijs Airfryer Lotnummer 4618

2e prijs Koffiemachine Lotnummer 2964

3e prijs Actiecamera Lotnummer 5877

4e prijs Cadeaubon Lotnummer 3131

5e prijs Stoompan Lotnummer 2894

6e prijs Cadeaubon Lotnummer 1681

7e prijs Koptelefoon Lotnummer 4241

8e prijs Cadeaubon Lotnummer 2918

9e prijs Tentje Lotnummer 2310

10e prijs Vogelhuisje Lotnummer 4075

Tot volgend jaar!!

-------------------------------------------------------------

Op zaterdag 25 mei houdt de Felicitaskerk weer haar jaarlijkse Fancy Fair.

De voorbereidingen zijn al in volle gang en zoals u gewend bent kunt u weer tweedehands spullen inleveren die wij op die dag in mei kunnen verkopen.

De opbrengst is voor de verduurzaming van de verwarming in de kerk

Het gaat ons om huishoudelijke spullen, boeken, cd's, platen, dvd's, sieraden, speelgoed, serviesgoed en glas, schilderijtjes, curiosa en apparaten waar een stekker aan zit.

Belangrijk is dat het schoon is en niet kapot

Naast de verkoop van goede 2e hands spullen kan er een gokje gedaan worden bij het rad van avontuur en andere spelletjes, ook voor kinderen.

Dit alles onder het genot van versnaperingen zoals een lekkere hamburger of Vietnamese loempia.

Om 16:00 doet de burgemeester van Nissewaard Foort van Oosten de trekking van de Felicitasloterij. Lootjes kunnen vanaf nu gekocht worden voor €0,50 per stuk. We komen bij u langs of u ziet ons bij de kerk.

Op 5 maart, 9 april en op 7, 14 en 21 mei van 19:00 tot 21:00 uur is de Schaapskooi van de kerk open voor inzameling

Verder zoeken we nog vrijwilligers om op 25 mei achter een kraampje te staan.
Het belooft weer een gezellige dag te worden en vrijwilligers worden ‘s avonds bedankt met een lekkere maaltijd. Opgeven kan bij Thea van Heijningen (0181) 614844.

We nemen GEEN meubelen of kleding in.

De Fancy Fair commissie

 

Speelgoedhoek

Tijdens de Fancy Fair zijn er voor kinderen ook leuke dingen te doen in de speelgoedhoek, zoals

 

                                   Grabbelton   -   touwtje trekken

 

Ook is er voor de kinderen een kleurwedstrijd

De kleurplaten kan je vinden achterin de kerk of download ze

De uitslag is op de Fancy Fair om 12:00 uur

 

  Vrede kleurplaat                      Kerkdichtbij kleurplaat

Zoals je ziet, genoeg leuke dingen om te komen kijken

-----------------------------------------------------------

2023

Succesvolle en vooral gezellige Sint en Kerstmarkt in de Felicitaskerk

   

 

Op zondag 26 november was weer de inmiddels traditionele Sint en Kerstmarkt.

Na de viering stroomde de Schaapskooi vol.

De kerstdecoratie was flink in trek bij de koopjesjagers.

Bovendien konden hulpsinterklazen nog even hun slag slaan bij het speelgoed en boek en plaat.

Voor de avonturiers en andere kinderen kon er nog gegrabbeld worden in de grabbelton (altijd prijs).

Onder het genot van een oliebol, een Vietnamese loempia, een Hollandse erwtensoep en warme dranken, werd er nog druk nagepraat aan de gezellige zitjes.

Hartelijk dank aan een ieder die heeft geholpen om de gezellige markt mogelijk te maken!

Speciale dank aan Meesterbakker Voskamp voor de oliebollen en mevrouw Dinh voor de overheerlijke loempia’s.

 

De netto opbrengst van de markt is €478,- Dat is inclusief een mooie gift van €50,-

                 

 

Vrede voor de Stad

Vrede voor de Stad

Vrede voor de stad is een beweging die gesteund wordt door diverse kerken in Spijkenisse.

Het doel van deze beweging is om als christenen samen aanwezig te zijn in deze stad. Onze visie is door gezamenlijk gebed en diaconale activiteiten meer vrede voor de stad te laten ontstaan.

Meer informatie over Vrede voor de Stad; kijk ook op de speciale website: www.vredevoordestad.nl

Lokaal nieuws

Lokale activiteiten

Aankomende vieringen

30 juni 2024 om 09:30
Spijkenisse
7 juli 2024 om 09:30
Spijkenisse
14 juli 2024 om 09:30
Spijkenisse
21 juli 2024 om 09:30
Spijkenisse
28 juli 2024 om 09:30
Spijkenisse
4 augustus 2024 om 09:30
Spijkenisse
11 augustus 2024 om 09:30
Spijkenisse
18 augustus 2024 om 09:30
Spijkenisse
25 augustus 2024 om 09:30
Spijkenisse
1 september 2024 om 09:30
Spijkenisse
Bekijk meer