Vormsel

Bij het Doopsel ontvingen we de opdracht om als leerling van Jezus het geloof uit te dragen en ons actief in te zetten voor de gemeenschap. Maar bij het ontvangen van de Doop waren de meesten van ons te jong om dit bewust mee te maken en net als bij het ontvangen van de Eucharistie is dit vaak een bewuste keuze van de ouders in de geloofsopvoeding.

Het woord vormen komt uit het Latijn. Het betekent bevestigen. Als je je laat vormen, geef je aan dat je het goed vindt dat je ouders je hebben laten dopen en eerste Communie hebben laten doen. Je ouders hebben ervoor gekozen om jou bij de Rooms-Katholieke Kerk te laten horen. Nu kun jij deze keuze zelf maken.

Het Vormsel is dus eigenlijk een vervolg op het Doopsel. Bij het Doopsel word je gedoopt met water. Ook word je gezalfd met olie. Tijdens het Vormsel wordt je ook gezalfd en wel met Chrisma. Dit gebeurt door de Bisschop of zijn plaatsvervanger. Daarom is het anders dan de zalving, die je kreeg, toen je gedoopt werd. Bij het zalven wordt er gezegd dat je gezalfd wordt met de heilige Geest. Nu zal je denken, wat is dat, de heilige Geest?

Je kunt dit het beste vergelijken met God, die als een kracht in mensen werkt. De heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds proberen te doen, wat Jezus ons heeft voorgedaan; dat wij handelen in de geest van Jezus.

Voorbereiding
Buiten uiteraard de geloofsverdieping gaan we ook nadenken hoe we zelf in het leven staan als aanstaande vormelingen; wat we belangrijk vinden, welke talenten we hebben en hoe we deze optimaal kunnen benutten, ook in ons geloof. We noemen dit “persoonlijke vorming”.

Een ander leuk onderdeel van de vormselvoorbereiding vindt plaats op de zaterdag voor Pinksteren. Dan bezoeken we Kathedraal van het bisdom in Rotterdam en ontmoeten we heel veel andere vormelingen uit ons bisdom en maken we kennis met de bisschop, Mgr. v.d. Hende. Dit evenement heet de Vuurdoop. Hier vind je meer informatie over dit feest.

Het Vormsel kan gedaan worden vanaf groep 8 van de basisschool. Het voordeel hiervan is dat je als tiener uit groep 8 nog niet zo veel huiswerk hebt en nog op je vertrouwde school en omgeving zit.

In het filmpje hieronder legt pastoor Dick van Klaveren uit Gouda uit wat het Vormsel inhoudt.

De vormselviering
Het Vormsel bestaat uit een aantal handelingen. Allereerst spreken de vormelingen samen met alle aanwezigen de geloofsbelijdenis uit. Vervolgens legt de bisschop de vormeling de handen op en vraagt om de gave van de heilige Geest. Dan wordt de vormeling gezalfd met chrisma-olie.
Als je iemand de hand op de schouder legt, zeg je dat hij of zij op jou kan rekenen. De handoplegging door de bisschop betekent dus dat je op God kunt rekenen. De zalving met olie is om je kracht te geven en om je te tekenen met de Geest van God.  De vormselviering is een gemeenschappelijke viering waarin de vormelingen van alle geloofsgemeenschappen gezamenlijk gevormd worden. Deze viering vindt meestal in het voorjaar plaats.
Voor volwassenen die gevormd willen worden geldt een ander traject.

Aanmelden
Als bijdrage in de onkosten (boekje project, diverse materialen voor voorbereiding, drinken, exclusief fotograaf) vragen wij aan u een bijdrage van € 50,-.

Om uw tiener aan te melden voor het Vormsel is het noodzakelijk dat hij of zij gedoopt is, eerste Communie heeft gedaan en u in onze kerkadministratie bent opgenomen. Als dit nog niet is gebeurd, vindt er na ontvangst van het aanmeldformulier een registratie plaats in de kerkelijke ledenadministratie.

Hieronder vindt u het formulier waarmee u zich kunt aanmelden. Als uw kind niet gedoopt is in één van de kerken van de parochie H.H. Nicolaas Pieck en gezellen, moet u een recent doopbewijs opvragen bij de parochie waar uw kind is gedoopt en dat gelieve op te sturen naar het CPS van de parochie (centraal@rk-npg.nl).

Aankomende vieringen

30 juni 2024 om 09:30
Hoogvliet
Eucharistieviering
30 juni 2024 om 11:30
Hellevoetsluis
Eucharistieviering
30 juni 2024 om 09:30
Spijkenisse
gebedsdienst
30 juni 2024 om 09:30
Brielle
gebedsdienst
30 juni 2024 om 11:30
Rhoon
gebedsdienst
7 juli 2024 om 09:30
Hoogvliet
Eucharistieviering
7 juli 2024 om 11:30
Hellevoetsluis
Eucharistieviering
7 juli 2024 om 09:30
Spijkenisse
Eucharistieviering
7 juli 2024 om 11:30
Rozenburg
Eucharistieviering
7 juli 2024 om 09:30
Brielle
gebedsdienst
Bekijk meer