Dagelijkse lezing

Lezingen van woensdag 17 april 2024

Eerste lezing

Uit de Handelingen der apostelen 8,1b-8.

Na de dood van Stefanus brak een hevige vervolging los tegen de Kerk in Jeruzalem. Allen verspreidden zich over het platteland van Judea en Samaria, uitgezonderd de apostelen.
Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een grote rouwklacht over hem.
Saulus echter woedde tegen de Kerk, waarbij hij het ene huis na het andere binnendrong, mannen en vrouwen wegsleepte en overleverde om gevangen gezet te worden.
Zij nu, die zich verspreid hadden, trokken rond en verkondig den het woord van de Blijde Boodschap.
Zo kwam Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de Messias.
Filippus' woorden oogstten algemene instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de tekenen zagen die hij verrichtte.
Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg en vele lammen en kreupelen werden genezen.
Daarover ontstond grote vreugde in die stad.

Psalm

Psalmen 66(65),1-3a.4-5.6-7a.

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
Brengt Hem uw hulde en zegt tot uw God:
verbijsterend zijn al uw daden.

Heel de aarde moet U aanbidden,
bezingen uw heilige Naam.
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,
ontstellende daden onder de mensen.

Hij maakte de zee tot een droge vallei,
zij gingen te voet door de bedding.
Laten wij juichen van vreugde om Hem,
die eeuwig regeert door zijn macht.

Evangelielezing

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 6,35-40.

In die tijd zei Jezus tot de menigte: 'Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.
Maar Ik zei u reeds, dat, hoewel gij Mij hebt gezien, gij toch niet gelooft.
Al wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik niet buiten­werpen.
Ik ben immers uit de hemel neerdgedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft;
en dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft, dat Ik niets van wat Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag.
Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit; en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.'


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Aankomende vieringen

21 april 2024 om 09:30
Hoogvliet
Woord en Communieviering
21 april 2024 om 11:30
Hellevoetsluis
Eucharistieviering
21 april 2024 om 09:30
Spijkenisse
Eucharistieviering
21 april 2024 om 11:30
Rozenburg
Eucharistieviering
21 april 2024 om 09:30
Brielle
gebedsdienst
21 april 2024 om 11:30
Rhoon
gebedsdienst
28 april 2024 om 09:30
Hoogvliet
Eucharistieviering
28 april 2024 om 11:30
Hellevoetsluis
Eucharistieviering
28 april 2024 om 09:30
Spijkenisse
gebedsdienst
28 april 2024 om 09:30
Brielle
Eucharistieviering
Bekijk meer