HH Martelaren van Gorcum

Brielle

Welkom op de kerkpagina van de HH Martelaren van Gorcum! Wij zijn een warme locatie die veel activiteiten organiseert.
U vindt op deze pagina het lokale nieuws en wij nodigen u van harte uit om naar één van onze vieringen of activiteiten te komen.

Vieringen

Elke 2e en 4e zondag van de maand is er om 09:30 Eucharistie- of woord en communieviering.
Alle andere zondagen is er om 9:30 uur een Gebedsdienst.

Iedere eerste vrijdag van de maand is er in de maanden oktober tot en met mei om 10:00 uur een gebedsdienst in de Ten Have Zaal.  Erna is er koffiedrinken en een gezellig praatje met elkaar.

Graag tot ziens!

 

 

 

 

Algemeen

Algemeen

Kerk - HH Martelaren van Gorcum
Nobelstraat 22
3231 BC Brielle

 

 

 

 

 

 

 

kaartje

Vieringen
Elke 2e en 4e zondag van de maand om 09:30 eucharistie- of woord en communieviering.
Alle andere zondagen is er om 9:30 uur een Gebedsdienst.

Contact
Secretariaat is geopend en telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:30 uur tot 11:30 uur
0181-412142
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

Noodtelefoon: 06-30975817 (08:00 – 20:00 UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)

Locatieraad
Vacature: voorzitter
Dhr. P.J.M. Versaevel, budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl
Vacature: secretaris secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Dhr. M.H.C. Zijlmans, beheergebouwen@rkkerk-brielle.nl  tel: 06-10318854
Vacature: liturgie liturgie@rkkerk-brielle.nl
Dhr. F.J.W. vd Wiel, catechese@rkkerk-brielle.nl
Mw. B. vd Loos, (wnd) omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl tel: 06-15286157

Ledenadministratie

Mw. B. van der Loos ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Redactie "de Zevensprong" lokaal nieuwsblad
redactie@rkkerk-brielle.nl

Web beheer HH.NicolaasPieck en gezellen pagina Brielle
website@rkkerk-brielle.nl
webbrielle@rk-npg.nl

Mededelingen
Klik hier voor de Mededelingen pagina.

Mededelingen mail (aanmelden om berichten te ontvangen van extra nieuws o.a. overlijdensberichten).
website@rkkerk-brielle.nl

Langdurig ziek of huisbezoek gewenst:
omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl of bel met Miep Hink tel: 0181-416 291

Contactpersonen per kern van de kerkgemeenschap Brielle:

Abbenbroek Mevr. W. Venstra, tel.: 0181-662 726
Brielle            Mevr. I. Geurink,  tel.: 0181-413 056
Heenvliet      VACANT
Oostvoorne   VACANT
Rockanje      Mevr. M. Wensen, tel.: 0181-402 478
Vierpolders Mevr. M. Janse,      tel.: 0181-479 340
Zwartewaal  VACANT

Begraafplaats
beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl

 

Uw gift- Actie KerkBalans (AKB)

Uw gift- Actie KerkBalans (AKB)

Onze kerk kan uw financiële steun goed gebruiken. Een vitale gemeenschap is in het belang van onze parochie en om iedereen van jong tot oud de juiste aandacht te geven en een warm hart toe te dragen zijn er initiatieven nodig die deze gedachte ondersteunen, maar vooral ook uitvoering geven. En soms is daar een budget voor nodig. U kunt daarvoor een bijdrage overmaken via IBAN NL25INGB 0000 563 140 ten name van  Nicolaas Pieck Mart. van Gorcumkerk (Hier gaat onze voorkeur naar uit).
Wist u dat het ook mogelijk is om uw bijdrage in de vorm van een schenkingsakte te doen?

Voor vragen over de AKB kunt u contact opnemen via actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl of bel met 06-12154292.

Onze kerk heeft de ANBI status waardoor uw bijdrage van de belasting aftrekbaar is. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met het CPS via email: centraal@rk-npg.nl of via telefoonnummer: 06-5111572

Actie kerkbalans

kerkbalans

Actiekerkbalans
Ik wil hiervoor een schenkingsakte(Vereist)
Bij keuze voor een schenkingsakte nemen wij contact met u op. Wij vragen u zelf om uw eigen overboeking met de bank te regelen
Graag onderstaande gegevens invullen
Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
MM slash DD slash JJJJ

Nieuwsblad de Zevensprong

Nieuwsblad de Zevensprong

Met de “Zevensprong” kunt u op de hoogte blijven van het nieuws van de Brielse gemeenschap. Als er een nieuwe editie verschijnt wordt dit via de email bekendgemaakt aan de abonnees. Aanmelden hiervoor kan via website@rkkerk-brielle.nl

Wilt u een papieren versie en bent u bereid om een abonnementsbedrag van € 20,00 per jaar te betalen, dan kan dat. Geef u op via redactie@rkkerk-brielle.nl en geef uw abonnementsgeld in een gesloten envelop af op de pastorie of in de brievenbus.

H. Tomas (feest 3 juli)

Inhoudsopgave
Van de redactie
Kopijdatum voor de Zevensprong van september
Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
Steun uw eigen kerk financieel
Vacatures locatieraad
Uitnodiging aan alle parochianen van de HH. Nicolaas Pieck en Gezellen.
Tuinfeest
10age7 Filmavond voor de liefhebber
Huwelijksviering
Heilige van de maand
Mededeling-mailing
Langskomen of contact?
Opgeven van misintenties

 

Van de redactie

De redactie en inzenders wensen u leesplezier en hopelijk tot spoedig ziens in onze kerk.

Kopijdatum voor de Zevensprong van september

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 augustus aan redactie@rkkerk-brielle.nl Tekst moet in .doc, .docx of .odt. Pdf wordt niet geaccepteerd. Afbeeldingen alleen ter illustratie! Deze editie verschijnt rond 1 september 2024.

Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties

(Informatie onder voorbehoud)

07-07. 09:30 Brielle (W&G) Jan en Carlo Kösters
14-07. 09:30 Brielle (YK) *
21-07. 09:30 Brielle (W&G) *
28-07. 09:30 Brielle (RW) Rie en Gerard van der Kroon – Harte
04-08 09:30 Brielle (W&G) Jan en Carlo Kösters
11-08. 09:30 Brielle (YK) *
18-08 09:30 Brielle (W&G) *
25-08. 09:30 Brielle (RW) *

* Geen misintenties bekend ten tijde van publicatie.

(YK): pater Y. Konchenko, sdb
(RW): pastor R. Winkelhuis
(W&G): Woord- en Gebedsviering

 

Steun uw eigen kerk financieel

Steun uw eigen kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB0000563140 ten name van Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk of gebruik de onderstaande QR code van de Givt app. Deze is NIET van de AKB maar een algemene donatie. Wij hebben uw steun nog steeds hard nodig!

Vacatures locatieraad

De locatieraad heeft meerdere vacatures:
- voorzitter
- secretaris
- contactpersoon Omzien Naar Elkaar
- contactpersoon Liturgie

Hoewel onze gemeenschap altijd meer vrijwilligers kan gebruiken, zijn leden van een locatieraad zeer hard nodig. Mocht u vragen hebben over de invulling van de genoemde functies, aarzel dan niet contact op te nemen met de leden van de locatieraad.

Uitnodiging aan alle parochianen van de HH. Nicolaas Pieck en Gezellen.

Op 9 juli 1572 werden 19 priesters en broeders om hun geloofsovertuiging door ophanging in de turfschuur in Brielle om het leven gebracht.
Omdat de meesten van hen uit Gorcum afkomstig waren, werden zij de HH. Martelaren van Gorcum genoemd. Vanwege hun standvastigheid in hun geloof zijn zij een voorbeeld geworden voor vele gelovigen en wordt elk jaar een bedevaartseizoen gehouden.
14 jaar geleden kregen wij als cluster van 6 locaties: de Parochienaam, HH. Heilige Nicolaas Pieck en Gezellen.
Daarom een uitnodiging aan alle parochianen om op de feestdag van de HH. Martelaren van Gorcum, en in het bijzonder onze patroonheilige Nicolaas Pieck, om op dinsdag 9 juli dit als parochiegemeenschap te vieren.
Op dinsdag 9 juli gaat onze Pastoor, Henri Egging voor in de H. Mis om 14:00 uur. Na de H. Mis is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie of thee in de zijgang.

Komt u ook?

Tuinfeest

Het tuinfeest van dit jaar staat gepland op zondag 8 september. Schrijf deze datum maar alvast in uw agenda! U zult zeggen waarom niet in het voorjaar? Dit komt doordat de eerste Heilige communie op 9 juni staat gepland en de Ten Have zaal daar dan voor in gebruik is. En op de 4e zondag van juni, waarop we een eucharistie viering hebben, zijn er meerdere vrijwilligers met vakantie die graag willen helpen.
Tijdens het tuinfeest willen we een loterij houden. De paaskaars van 2023 hopen we dan een plekje te geven bij een parochiaan die hem graag zou willen hebben. De paaskaars zal niet de enige prijs zijn. Loten voor €2,50 kunt u de komende maanden kopen tijdens het koffiedrinken na de viering. Of stuur een mailtje als u geïnteresseerd bent naar omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl De opbrengst gebruiken we om volgend jaar weer een nieuwe paaskaars te bestellen. (heeft u leuke prijzen beschikbaar dan houden we ons aanbevolen en kunt u deze bij de parochiewacht of de koffietafel inleveren).
Dan is er ook een parochiaan met een boom in haar tuin die (soms) volop pruimen oplevert. Tijdens ons tuinfeest in september wil ze graag haar pruimenjam verkopen. ( € 2,50 contant ) en de opbrengst bestemmen voor de ‘Schoenendoosactie’ die onze kerkgemeenschap al jaren ondersteunt. De jam hoeft niet in de koelkast bewaard te worden. Heeft u toevallig lege jampotjes met rood-wit geruit deksel dan wil zij die graag aannemen om te gebruiken voor een volgende oogst!Afgelopen jaar zijn er 123 dozen gevuld voor de schoenendoosactie.
Warm aanbevolen dus deze dag, zodat er nog meer kansarme kinderen naar school kunnen. En heeft u zelf iets dat u die dag voor dit doel wilt verkopen neem dan contact op met Bartholde vd Loos 06-15286157 of mail naar omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl

Vriendelijke groet van de feestcommissie.

10age7 Filmavond voor de liefhebber

Makkelijke stoelen, snacks en wat te drinken. Alle ingrediënten vooreen lekker avondje film! De film zal voor jong en oud geschikt zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze filmavond. Films zijn vaak een spiegel van het leven, in beeld en geluid komt dat heel dichtbij. Dat is waarom ze ons zo raken. Omdat het in films gaat over ervaringen verbindt het om samen te kijken: iedereen herkent zich erin. Dit schept ruimte om door te praten over de grote vragen van het leven.
Vrijdagavond 4 oktober 2024 in het parochiehuis, Nobelstraat 22, Brielle. Vanaf 19:00 is de inloop en de film start om 19:30 uur. Dus zet de datum in je agenda, kom naar de filmavond en laat je verrassen!

Huwelijksviering

Op 15 juni hebben we elkaar het jawoord gegeven in de kerk in Brielle. In maart hadden we de eerste stap gezet door te trouwen in het gemeentehuis. Toen hadden we al besloten om op een andere dag voor de kerk te trouwen omdat we beiden kerkelijk zijn opgevoed en wel graag ons huwelijk wilde laten zegenen door God. Toen we aankwamen, waren er mensen al druk bezig met de voorbereidingen. Wij konden nog even wachten in de pastorie. Hier konden we een deel van de bezoekers aan zien komen, waardoor we wel wat meer spanning kregen.Om 14:30 was het zover en liep Gerben met pater Jouri mee naar voor in de kerk. Even later kwam Corine met haar vader van achteruit de kerk aangelopen.

Wat meteen opviel was hoe mooi de kerk versierd was en dat er een flinke opkomst was van familie, vrienden en kerkgangers. Zelf hadden we nog nooit een Huwelijksviering meegemaakt in een kerk, dus het was even spannend. Toch wees het zich vanzelf en begeleidde pater Jouri ons hierin goed. De liederen klonken mooi en vol, door de aanwezigheid van het koor en de mensen uit de kerk die mee zongen. Na de felicitaties van de pater, kregen we vanuit de kerkgemeenschap een groot hart met daarop kleine hartjes met lieve gelukswensen en een bijzonder boompje voor in onze tuin. Dit vonden wij erg attent.
Vervolgens was er een receptie in een volle Ten Have-zaal waar we de taart hebben aangesneden en een kopje koffie en thee konden drinken met de aanwezigen. In de kerktuin hebben we nog wat foto’s kunnen maken. Hierna hebben we onze weg vervolgd naar Goudswaard, waar we ’s avonds nog een feest hadden.

Wij willen iedereen bedanken voor hun hulp. We hebben een prachtige dag gehad waar we nog vele jaren op terug kunnen kijken. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest!

Liefs,Gerben en Corine

Heilige van de maand

H. Tomas, apostel.

De apostel Tomas is vooral bekend om de scene uit het evangelie van Johannes 20.  Hij wilde zijn vingers in de wonden van de Verrezen Heer steken alvorens te geloven. Als de Verrezen Heer aan hem verschijnt belijd hij: 'Mijn Heer en mijn God'. Met deze woorden drukte hij uit dat Jezus waarlijk mens en waarlijk God is. Het is het geloof van de Kerk uit dat hij zijn verdere leven zou verkondigen.
Volgens een bepaalde overlevering zou hij het Evangelie gepredikt hebben in India. In feite weten wij echter met zekerheid niets dan hetgeen in de Heilige Schrift van hem wordt gezegd. Reeds in de 6e eeuw werd de overbrenging van zijn stoffelijke resten jaarlijks op deze datum gevierd in de kerk van Edessa.

 

Mededeling-mailing

Wie nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, kan zich aanmelden via website@rkkerk-brielle.nl met als onderwerp “Aanmelding Mededeling mailingof via onze website https://hhnicolaaspieckengezellen.nl/kerken/brielle

De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.
Via deze mailing wordt:
- mededelingen verspreid die tussen de edities van de Zevensprong (en zeker van de Pieckfijn) door komen;
- bericht van overlijdens; vanwege de AVG zullen alleen in de mailing de volledige namen worden vermeld.
- bericht gegeven van het verschijnen van de digitale versies van de Zevensprong.

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 (telefoonnr. vermeld met toestemming) en met de parochiewacht 0181-412 142 (maandag t/m donderdag van 9:30-11:30 uur.)

Opgeven van misintenties

U kunt uw misintenties opgeven via het formulier op de website of via de parochiewacht. Vrije misintenties, zoals bijv. 25 jarig huwelijk, kunt u opgeven via misintenties@rkkerk-brielle.nl. Per misintentie vragen wij u een stipendium van € 10,00. U kunt deze betaling doen naar IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk in Spijkenisse o.v.v. Misintenties Brielle.

 

Jeugd

Jeugd

Werkgroep Jeugd
Elke 2e zondag van de maand is er een eucharistieviering, waarbij extra aandacht is voor de jeugd. Op deze manier proberen we kinderen op hun niveau het evangelie uit te leggen en ze te betrekken in de parochie. De ene keer is het een viering voor Jong en Oud en de andere keer is het een kinderwoorddienst.

Vieringen voor Jong en Oud
In een viering voor Jong en Oud is er tijdens de dienst aandacht voor zowel de trouwe kerkganger als de kinderen van de parochie. We maken de bijbelteksten en de liederen voor de kinderen begrijpelijker en we betrekken ze bij de viering. De kinderen blijven tijdens de hele viering in de kerk.

Kinderwoorddienst
De kinderwoorddienst vindt plaats tijdens de Dienst van het Woord van de Eucharistieviering.
De bedoeling is dat de kinderen na het openingsgebed (voordat de lezing uit de Schrift begint) uitgenodigd worden om samen naar de Ten Have-zaal te gaan.
Tijdens de kinderwoorddienst wordt er aandacht besteed aan het evangelie van die zondag. Daarna wordt het evangelie verder uitgewerkt in de vorm van bijvoorbeeld een vertel-kleurplaat, een knutselwerkje of een puzzelblad. Bij terugkomst in de kerk houdt de voorganger een gesprekje met de kinderen.

Bent u geïnteresseerd?
Voor elke viering sturen we per e-mail een uitnodiging. Als u ook graag een uitnodiging ontvangt, of vragen aan ons heeft dan kunt u ons dat laten weten op mailadres: jongenoud@rkkerk-brielle.nl

Ook zijn we te vinden op facebook Jong-Oud RK Brielle

Jongerengroep 10age7

Jongerengroep 10age7


10Age7 is de Jongerengroep (12-20+) van de RK Kerk uit Brielle en omstreken. Jongeren kunnen vanaf ongeveer 12 jaar, (groep 8 of middelbare school), ongeacht afkomst of religie aansluiten om 1 x per maand, meestal de tweede vrijdag, hier aan deel te nemen.
Op een eigentijdse manier proberen we  de jongeren waardevol ‘gereedschap’ mee te geven voor het leven.  Hierbij gebruiken we het evangelie als grondslag. Saai? Nee hoor! Door middel van spel, sport, film, verhalen, acties, stellingen en ‘discussies’ , creatieve en soms muzikale uitingen, proberen we de jongeren op een ongedwongen manier in aanraking te laten komen met het geloof. Jongeren hebben tijdens de avonden en activiteiten mogelijkheid van eigen inbreng.

Als je wilt reageren, dan kan dat uiteraard via ons emailadres jongenoud@rkkerk-brielle.nl

St. Caecilia koor

St. Caecilia koor

Voorzitter:

Jenneke van den Ende-Zoon
Telefoon: 0181-785824
E-mailadres: voorzitterstc@rkkerk-brielle.nl

Secretaris:
Christl Jansens
telefoon 06-19714281
E-mailadres: secretariaatstc@rkkerk-brielle.nl

Dirigent:
Theo Kloeg
E-mailadres: tkloeg@gmail.com

 

 

Repetities van het R.K. kerkkoor St. Caecilia zijn elke dinsdagavond van 19:45 tot 22:00 uur. Zingt u graag dan bent u welkom, want er kunnen nog wel wat leden bij om meerstemmig de vieringen te kunnen (blijven) ondersteunen.

 


Het Maarschalkerweerd orgel in onze kerk

Begraafplaats

Begraafplaats

Wij zijn als gemeenschap Brielle in het bezit van een begraafplaats, gelegen aan de Kloosterweg 33.
Het is de bedoeling dat het graf van uw naaste of nabestaande door U zelf wordt verzorgd en onderhouden. Als dat voor U te bezwaarlijk is kan dat in overleg uitgevoerd worden.
Wij nodigen U van harte uit om te gaan kijken op onze begraafplaats; er zijn ook urnenkelders, waar de urn na de crematie ingezet kan worden.

Vragen of opmerkingen: beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl

Fotopagina

Fotopagina

Foto’s van bijzondere vieringen en andere evenementen

Eerste Heilige Communie 14-05-2023 (foto's: Linda Roskam - Schultinge)

Tuinfeest 26-06-2022 (foto’s: Rogier v.d. Velde)

Mocht u foto's willen bekijken uit eerdere jaren (2010 t/m 2019, o.a. tuinfeesten, Kerst en Pinksteren) dan kunt u een verzoek sturen via website@rkkerk-brielle.nl.

 

Misintenties

Misintenties

U kunt uw misintenties opgeven via misintenties@rkkerk-brielle.nl of via de parochiewacht van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur, tel: 0181-412142.

Voor een misintentie vragen wij u een stipendium van €10,00, deze kunt u overmaken naar IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk in Spijkenisse o.v.v. Misintentie Brielle of via de QR-code van de Givt-app. Indien u betaalt via de QR-code, gelieve dit in de email aan te geven.

Ook ruim voor de viering op de dag zelf kunt u bij de koster of lector een misintentie, schriftelijk, aanvragen en eventueel de stipendium contant betalen. In dat geval bij voorkeur in een envelop met uw naam erop.

Na een kerkelijke uitvaart wordt de overledene automatisch 7 achtereenvolgende zondagen afgelezen bij de misintenties. Daarna kunt u nog, in het eerste jaar, 5 data in overleg opgeven voor een misintentie.

 

Dla gości z Polski

Dla gości z Polski

W naszym kościele przy ulicy Nobelstraat 22 w Brielle, w każdą drugą i czwartą niedzielę odprawiane są msze św. o godzinie 9:30.

Natomiast w każde pozostałe niedziele, również o godzinie 9:30, odprawiane są nabożeństwa słowa, prowadzone przez naszych odpowiednio do tego przygotowanych parafian.

W każdą niedzielę po mszach św. czy nabożeństwach serdecznie zapraszamy na wspólne picie kawy lub herbaty by lepiej się poznać. Jeżeli ojciec Jouri Konchenko również będzie obecny, to chętnie porozmawia w jęz. polskim.

Ze wzgedu na brak polskich księży w naszym rejonie niestety Msze Św. w języku polskim nie będą już się odbywać w naszym kościele.

Ewentualne sporadyczne działania np. święcenie potraw w okresie wielkanocnym będą ogłaszane na stronie lub www.hhnicolaaspieckengezellen.nl jak również na stronie fb Wspólnota Katolicka Brielle oraz Jong-Oud RK Brielle poświęconych naszej parafii. Zapraszamy serdecznie do polubienia tych stron.

Lokaal nieuws

Lokale activiteiten

Aankomende vieringen

21 juli 2024 om 09:30
Brielle
28 juli 2024 om 09:30
Brielle
4 augustus 2024 om 09:30
Brielle
11 augustus 2024 om 09:30
Brielle
18 augustus 2024 om 09:30
Brielle
25 augustus 2024 om 09:30
Brielle
1 september 2024 om 09:30
Brielle
Bekijk meer