HH Martelaren van Gorcum

Brielle

Welkom op de kerkpagina van de HH Martelaren van Gorcum! Wij zijn een warme locatie die veel activiteiten organiseert.
U vindt op deze pagina het lokale nieuws en wij nodigen u van harte uit om naar één van onze vieringen of activiteiten te komen.

Vieringen

Elke 2e en 4e zondag van de maand is er om 09:30 Eucharistie- of woord en communieviering.
Alle andere zondagen is er om 9:30 uur een Gebedsdienst.

Iedere eerste vrijdag van de maand is er in de maanden oktober tot en met mei om 10:00 uur een gebedsdienst in de Ten Have Zaal.  Erna is er koffiedrinken en een gezellig praatje met elkaar.

Graag tot ziens!

 

 

 

 

Algemeen

Algemeen

Kerk - HH Martelaren van Gorcum
Nobelstraat 22
3231 BC Brielle

 

 

 

 

 

 

 

kaartje

Vieringen
Elke 2e en 4e zondag van de maand om 09:30 eucharistie- of woord en communieviering.
Alle andere zondagen is er om 9:30 uur een Gebedsdienst.

Contact
Secretariaat is geopend en telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:30 uur tot 11:30 uur
0181-412142
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

Noodtelefoon: 06-30975817 (08:00 – 20:00 UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)

Locatieraad
Vacature: voorzitter
Dhr. P.J.M. Versaevel, budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl
Vacature: secretaris secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Dhr. M.H.C. Zijlmans, beheergebouwen@rkkerk-brielle.nl  tel: 06-10318854
Vacature: liturgie liturgie@rkkerk-brielle.nl
Dhr. F.J.W. vd Wiel, catechese@rkkerk-brielle.nl
Mw. B. vd Loos, (wnd) omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl tel: 06-15286157

Ledenadministratie

Mw. H.M.A. Stricker – v.d. Kroon, ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Redactie "de Zevensprong" lokaal nieuwsblad
redactie@rkkerk-brielle.nl

Web beheer HH.NicolaasPieck en gezellen pagina Brielle
website@rkkerk-brielle.nl
webbrielle@rk-npg.nl

Mededelingen mail (aanmelden om berichten te ontvangen van extra nieuws o.a. overlijdensberichten).
website@rkkerk-brielle

Langdurig ziek of huisbezoek gewenst:
omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl of bel met Miep Hink tel: 0181-416 291

Contactpersonen per kern van de kerkgemeenschap Brielle:

Abbenbroek Mevr. W. Venstra, tel.: 0181-662 726
Brielle            Mevr. I. Geurink,  tel.: 0181-413 056
Heenvliet      VACANT
Oostvoorne   VACANT
Rockanje      Mevr. M. Wensen, tel.: 0181-402 478
Vierpolders Mevr. M. Janse,      tel.: 0181-479 340
Zwartewaal  VACANT

Begraafplaats
beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl

 

Uw gift- Actie KerkBalans (AKB)

Uw gift- Actie KerkBalans (AKB)

Onze kerk kan uw financiële steun goed gebruiken. Een vitale gemeenschap is in het belang van onze parochie en om iedereen van jong tot oud de juiste aandacht te geven en een warm hart toe te dragen zijn er initiatieven nodig die deze gedachte ondersteunen, maar vooral ook uitvoering geven. En soms is daar een budget voor nodig. U kunt daarvoor een bijdrage overmaken via IBAN NL25INGB 0000 563 140 ten name van  Nicolaas Pieck Mart. van Gorcumkerk (Hier gaat onze voorkeur naar uit).
Wist u dat het ook mogelijk is om uw bijdrage in de vorm van een schenkingsakte te doen?

Voor vragen over de AKB kunt u contact opnemen via actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl of bel met 06-12154292.

Onze kerk heeft de ANBI status waardoor uw bijdrage van de belasting aftrekbaar is. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met het CPS via email: centraal@rk-npg.nl of via telefoonnummer: 06-51115724.

Nieuwsblad de Zevensprong

Nieuwsblad de Zevensprong

Met de “Zevensprong” kunt u op de hoogte blijven van het nieuws van de Brielse gemeenschap. Als er een nieuwe editie verschijnt wordt dit via de email bekendgemaakt aan de abonnees. Aanmelden hiervoor kan via website@rkkerk-brielle.nl

Wilt u een papieren versie en bent u bereid om een abonnementsbedrag van € 20,00 per jaar te betalen, dan kan dat. Geef u op via redactie@rkkerk-brielle.nl en geef uw abonnementsgeld in een gesloten envelop af op de pastorie of in de brievenbus.

Pasen: opstanding van de Heer (hoogfeest 31 maart)

Inhoud
Van de redactie
Kopijdatum voor de Zevensprong van april
Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
Steun uw eigen kerk financieel
Vacatures locatieraad
Palmpaasstok maken en vastenmaaltijd
Zondag 10 maart 2024: Mag ik wat vragen?
Poets- en ruimdag
Eerste Vrijdag van de maand
Bijbelverhalen bij Ten Have
Over de afbeelding van de maand
Mededeling-mailing
Langskomen of contact?
Opgeven van misintenties

Kopijdatum voor de Zevensprong van april

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 24 maart aan redactie@rkkerk-brielle.nl Tekst moet in .doc, .docx of .odt. Afbeeldingen alleen ter illustratie! Deze editie verschijnt rond 1 april 2024.

 

Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties

(Informatie onder voorbehoud)

03-03. 09:30 Brielle (W&G) Jan en Carlo Kösters
10-03. 09:30 Brielle (HE) *
17-03. 09:30 Brielle (W&G) *
24-03. 09:30 Brielle (RW) * Palmzondag
29-03. 15:00 Brielle (xx) Kruisweg
31-03 09:30 Brielle (HE) Pasen Wim de Hertogh, Wouter Verhaar

* Geen misintenties bekend ten tijde van publicatie.
(YK): pater Y. Konchenko, sdb (RW): pastor R. Winkelhuis
(W&G): Woord- en Gebedsviering (HE): pastoor H. Egging

 

Steun uw eigen kerk financieel

Steun uw eigen kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB0000563140 ten name van Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk of gebruik de onderstaande QR code van de Givt app. Deze is NIET van de AKB maar een algemene donatie. Wij hebben uw steun nog steeds hard nodig!

Vacatures locatieraad

De locatieraad heeft meerdere vacatures:
- voorzitter
- secretaris
- contactpersoon Omzien Naar Elkaar
- contactpersoon Liturgie

Hoewel onze gemeenschap altijd meer vrijwilligers kan gebruiken, zijn leden van een locatieraad zeer hard nodig. Mocht u vragen hebben over de invulling van de genoemde functies, aarzel dan niet contact op te nemen met de leden van de locatieraad. De maximum leeftijd voor een lid van de locatieraad is 75 jaar.

Palmpaasstok maken en vastenmaaltijd


Ieder jaar op Palmzondag herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen verwelkomden Hem met palmtakken. Deze intocht werd jaren later nagebootst met de Palmpaasoptocht. Sindsdien vieren we elk jaar Palmzondag en maken we Palmpaasstokken.
Wilt u een palmpaasstok maken, samen met uw (klein-)kind of alleen, dan bent u van harte welkom op vrijdagmiddag 22 maart om 16:00 uur in het parochiehuis (Nobelstraat 22).
Voor kruizen, crèpe-papier en buxustakjes wordt gezorgd. Om de palmpaasstok verder te versieren kunt u zelf bijvoorbeeld theezakjes, (chocolade-)eitjes, rozijnen meenemen.
Rond 18:00 uur zal er gezamenlijk een sobere maaltijd genuttigd worden met een catechese-moment. Daarna kunnen degenen, die ‘s middags niet kunnen, een palmpaasstok maken tot 20:30 uur.
In verband met het regelen van de materialen en de maaltijd willen we vragen om u voor deze activiteit aan te melden vóór 20 maart a.s. via omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl.
Geef in de mail door of u ‘s middags of ‘s avonds een palmpaasstok komt maken, het aantal personen en of u aan de maaltijd deelneemt.

Zondag 10 maart 2024: Mag ik wat vragen?

Tijdens de viering van zondag 10 maart 2024 om 9:30 uur zal er voor de kinderen een kinderwoorddienst plaatsvinden. Na het openingsgebed (voordat de lezing uit de Schrift begint) worden de kinderen uitgenodigd om samen naar de Ten Have-zaal te gaan. Tijdens de kinderwoorddienst zal aandacht besteed worden aan het evangelie van die zondag (Johannes 3,14-21).
Jezus vertelt aan Nikodemus dat Gods liefde voor de mensen onvoorstelbaar groot is. Zo groot zelfs dat hij zijn eigen Zoon aan de mensen schenkt. God reikt de mensen een helpende hand.
Laat jij je makkelijk helpen door iemand, of wil je juist alles alleen doen?
Wil jij je door Jezus laten helpen? En hoe zou dat dan kunnen?
Jezus wil je helpen om God te leren kennen, maar dan moet je Jezus wel toelaten in je leven.

 

Poets- en ruimdag

Op zaterdag 9 maart van 9:00 uur tot 15:30 uur willen we weer gaan poetsen en ruimen in de kerk. Op wie kunnen we weer rekenen? Breng gerust iemand mee. Het is niet verplicht de hele dag te komen!
Graag doorgeven als je wilt helpen, en als je mee eet graag doorgeven! Er wordt voor een eenvoudige lunch gezorgd.

 

Eerste Vrijdag van de maand

Vrijdag 1 maart is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Ten Havezaal. Na afloop daarvan is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar verder te praten

Bijbelverhalen bij Ten Have

Op woensdag 20 maart is er weer een filmochtend over Bijbelse verhalen. Op dit moment is nog niet precies bekend welke film vertoond zal worden. We hopen een stuk uit het leven van Jezus te kunnen vertonen. Iedereen is vanaf 10:00 uur van harte welkom in het parochiehuis. De toegang is gratis.

Over de afbeelding van de maand

Met Pasen vieren we de opstanding van de Heer uit de dood. Het is ons belangrijkste feest, volgend na de Goede Week. De Paastijd eindigt na 50 dagen met het hoogfeest van Pinksteren

Mededeling-mailing

Wie nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, kan zich aanmelden via website@rkkerk-brielle.nl met als onderwerp “Aanmelding Mededeling mailingof via onze website https://hhnicolaaspieckengezellen.nl/kerken/brielle

De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.
Via deze mailing wordt:
- mededelingen verspreid die tussen de edities van de Zevensprong (en zeker van de Pieckfijn) door komen;
- bericht van overlijdens; vanwege de AVG zullen alleen in de mailing de volledige namen worden vermeld.
- bericht gegeven van het verschijnen van de digitale versies van de Zevensprong.

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 (telefoonnr. vermeld met toestemming) en met de parochiewacht 0181-412 142 (maandag t/m donderdag van 9:30-11:30 uur.)

Opgeven van misintenties

U kunt uw misintenties opgeven via het formulier op de website of via de parochiewacht. Vrije misintenties, zoals bijv. 25 jarig huwelijk, kunt u opgeven via misintenties@rkkerk-brielle.nl. Per misintentie vragen wij u een stipendium van € 10,00. U kunt deze betaling doen naar IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk in Spijkenisse o.v.v. Misintenties Brielle.

 

Jeugd

Jeugd

Werkgroep Jeugd
Elke 2e zondag van de maand is er een eucharistieviering, waarbij extra aandacht is voor de jeugd. Op deze manier proberen we kinderen op hun niveau het evangelie uit te leggen en ze te betrekken in de parochie. De ene keer is het een viering voor Jong en Oud en de andere keer is het een kinderwoorddienst.

Vieringen voor Jong en Oud
In een viering voor Jong en Oud is er tijdens de dienst aandacht voor zowel de trouwe kerkganger als de kinderen van de parochie. We maken de bijbelteksten en de liederen voor de kinderen begrijpelijker en we betrekken ze bij de viering. De kinderen blijven tijdens de hele viering in de kerk.

Kinderwoorddienst
De kinderwoorddienst vindt plaats tijdens de Dienst van het Woord van de Eucharistieviering.
De bedoeling is dat de kinderen na het openingsgebed (voordat de lezing uit de Schrift begint) uitgenodigd worden om samen naar de Ten Have-zaal te gaan.
Tijdens de kinderwoorddienst wordt er aandacht besteed aan het evangelie van die zondag. Daarna wordt het evangelie verder uitgewerkt in de vorm van bijvoorbeeld een vertel-kleurplaat, een knutselwerkje of een puzzelblad. Bij terugkomst in de kerk houdt de voorganger een gesprekje met de kinderen.

Bent u geïnteresseerd?
Voor elke viering sturen we per e-mail een uitnodiging. Als u ook graag een uitnodiging ontvangt, of vragen aan ons heeft dan kunt u ons dat laten weten op mailadres: jongenoud@rkkerk-brielle.nl

Ook zijn we te vinden op facebook Jong-Oud RK Brielle

Jongerengroep 10age7

Jongerengroep 10age7


10Age7 is de Jongerengroep (12-20+) van de RK Kerk uit Brielle en omstreken. Jongeren kunnen vanaf ongeveer 12 jaar, (groep 8 of middelbare school), ongeacht afkomst of religie aansluiten om 1 x per maand, meestal de tweede vrijdag, hier aan deel te nemen.
Op een eigentijdse manier proberen we  de jongeren waardevol ‘gereedschap’ mee te geven voor het leven.  Hierbij gebruiken we het evangelie als grondslag. Saai? Nee hoor! Door middel van spel, sport, film, verhalen, acties, stellingen en ‘discussies’ , creatieve en soms muzikale uitingen, proberen we de jongeren op een ongedwongen manier in aanraking te laten komen met het geloof. Jongeren hebben tijdens de avonden en activiteiten mogelijkheid van eigen inbreng.

Als je wilt reageren, dan kan dat uiteraard via ons emailadres jongenoud@rkkerk-brielle.nl

St. Caecilia koor

St. Caecilia koor

Voorzitter:

Jenneke van den Ende-Zoon
Telefoon: 0181-785824
E-mailadres: voorzitterstc@rkkerk-brielle.nl

Secretaris:
Christl Jansens
telefoon 06-19714281
E-mailadres: secretariaatstc@rkkerk-brielle.nl

Dirigent:
Theo Kloeg
E-mailadres: tkloeg@gmail.com

 

 

Repetities van het R.K. kerkkoor St. Caecilia zijn elke dinsdagavond van 19:45 tot 22:00 uur. Zingt u graag dan bent u welkom, want er kunnen nog wel wat leden bij om meerstemmig de vieringen te kunnen (blijven) ondersteunen.

 


Het Maarschalkerweerd orgel in onze kerk

Begraafplaats

Begraafplaats

Wij zijn als gemeenschap Brielle in het bezit van een begraafplaats, gelegen aan de Kloosterweg 33.
Het is de bedoeling dat het graf van uw naaste of nabestaande door U zelf wordt verzorgd en onderhouden. Als dat voor U te bezwaarlijk is kan dat in overleg uitgevoerd worden.
Wij nodigen U van harte uit om te gaan kijken op onze begraafplaats; er zijn ook urnenkelders, waar de urn na de crematie ingezet kan worden.

Vragen of opmerkingen: beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl

Fotopagina

Fotopagina

Foto’s van bijzondere vieringen en andere evenementen

Eerste Heilige Communie 14-05-2023 (foto's: Linda Roskam - Schultinge)

Tuinfeest 26-06-2022 (foto’s: Rogier v.d. Velde)

Mocht u foto's willen bekijken uit eerdere jaren (2010 t/m 2019, o.a. tuinfeesten, Kerst en Pinksteren) dan kunt u een verzoek sturen via website@rkkerk-brielle.nl.

 

Mededelingen

Mededelingen

29-2: Zevensprong van maart
De nieuwsbrief Zevensprong voor Brielle e.o. van maart 2024 is beschikbaar.

Oudere mededelingen:

2-2: Parochieblad Pieckfijn van februari en maart
De digitale versies van de Pieckfijn zijn beschikbaar: online en pdf.

17-1: Mededelingen pagina
Vanaf heden is dit de nieuwe mededelingen pagina t.b.v de mailing.

Dla gości z Polski

Dla gości z Polski

W naszym kościele przy ulicy Nobelstraat 22 w Brielle, w każdą drugą i czwartą niedzielę odprawiane są msze św. o godzinie 9:30.

Natomiast w każde pozostałe niedziele, również o godzinie 9:30, odprawiane są nabożeństwa słowa, prowadzone przez naszych odpowiednio do tego przygotowanych parafian.

W każdą niedzielę po mszach św. czy nabożeństwach serdecznie zapraszamy na wspólne picie kawy lub herbaty by lepiej się poznać. Jeżeli ojciec Jouri Konchenko również będzie obecny, to chętnie porozmawia w jęz. polskim.

Ze wzgedu na brak polskich księży w naszym rejonie niestety Msze Św. w języku polskim nie będą już się odbywać w naszym kościele.

Ewentualne sporadyczne działania np. święcenie potraw w okresie wielkanocnym będą ogłaszane na stronie lub www.hhnicolaaspieckengezellen.nl jak również na stronie fb Wspólnota Katolicka Brielle oraz Jong-Oud RK Brielle poświęconych naszej parafii. Zapraszamy serdecznie do polubienia tych stron.

Lokaal nieuws

Lokale activiteiten

Aankomende vieringen

10 maart 2024 om 09:30
Brielle
17 maart 2024 om 09:30
Brielle
24 maart 2024 om 09:30
Brielle
29 maart 2024 om 15:00
Brielle
31 maart 2024 om 09:30
Brielle
7 april 2024 om 09:30
Brielle
14 april 2024 om 09:30
Brielle
21 april 2024 om 09:30
Brielle
28 april 2024 om 09:30
Brielle
Bekijk meer