H. Sint Jozef

Rozenburg

Welkom op de kerkpagina van de H. Sint Jozef in Rozenburg. Onze kerkruimte bevindt zich in de RK basisschool “De Rozenhorst”.
U vind op deze pagina het lokale nieuws en wij nodigen u van harte uit om naar één van onze vieringen of activiteiten te komen.

Vieringen

Op de 1e en 3e zondag van de maand is er om 11.30 uur een Eucharistieviering.
Op de 2e en 4e zondag is er geen viering en kunt u naar een van onze andere kerken van onze parochie gaan.
Andere vieringen dan de reguliere worden in het kerkblad vermeld of vind u op de algemene vieringenpagina op deze website.

Algemeen

Algemeen

Kerk H. Sint Jozef
Jan Tooropstraat 3 - 5
3181 HE Rozenburg

kaartje

De Kerkruimte bevindt zich in de RK basisschool “De Rozenhorst”

Vieringen
Elke 1e en 3e zondag van de maand om 11:30
Andere vieringen dan de reguliere worden in het kerkblad vermeld

Contact
Ruysdaelstraat 105
3181 HN Rozenburg
06-49892631 (Mw. M. Gorter)
jozefkerkrozenburg@hotmail.com

Mevr. A Mertens, ledenadministratie

Locatieraad
Mw. J. Teuben, budgethouder
Mw. M. Gorter - Boom, voorzitter
Mw. G.T.A. Allerts - Bloemheuvel, pastoraatzaken
Dhr. A.P.M. Broeders, onderhoud
Mw. N.J. Broeders - Bakelaar, pastoraatzaken
Dhr. H.M. Hocks, pastoraatzaken

Uw gift - actie KerkBalans (AKB)

Uw gift - actie KerkBalans (AKB)

kerkbijdrage en actie kerkbalans

Kerkbijdrage en actie kerkbalans.

De parochie draait financieel op de bijdragen van parochianen en op de opbrengst van het vermogen.

Uw bijdrage en die van vele anderen die meedoen met de actie zijn van groot belang en hard nodig om een actieve kerkgemeenschap te zijn en te blijven. Zo kunnen we samen van betekenis zijn voor de mensen om ons heen.

De landelijke actie Kerkbalans 2023 is van start gegaan. Bij deze actie doen 2.000 kerken in Nederland een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage. Misschien kent u de actie wel uit de media of van voorgaande jaren.

Hieronder vindt u het bankrekeningnummer waar u uw kerkbijdrage op zou kunnen storten.

Bankrekeningnummer van locatie Rozenburg is:
NL 07 INGB 0000 5758 80    t.n.v.: Nicolaas Pieck Sint Jozefkerk 

Als u een gift voor tenminste vijf jaar vastlegt, kunt u de hele gift van uw inkomstenbelasting aftrekken.
De parochie is ingeschreven in het Anbi-register onder de naam
‘R.K. parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen’. Deze inschrijving is van toepassing voor giften aan alle geloofsgemeenschappen van de parochie.

Informatie over ‘giften’  kunt u krijgen bij het CPS.
Telnr.: 06-51115724 of via centraal@rk-npg.nl

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Geschiedenis - 50 jaar!

Geschiedenis - 50 jaar!

De Sint Jozefparochie te Rozenburg, nu geloofsgemeenschap Sint-Jozef, bestaat sinds 1966. Op zaterdag 21 mei 2016 werd dit gevierd in de Sint–Jozefkerk met een pontificale hoogmis gecelebreerd door de bisschop van Rotterdam Mgr. J.H.J. van den Ende.

Onderstaand 50 jaar in een notendop: Al tijdens de veertigerjaren waren er enkele katholieken in Rozenburg en hoorden officieel bij de parochie van Brielle. Het was een zeer kleine groep en enkele daarvan gingen omdat er nog geen Katholieke kerk in Rozenburg was naar de protestantse kerk. Toen er door de aantrekkende industrie meerdere katholieken in Rozenburg kwamen wonen werd de groep groter maar was nog steeds een zeer kleine minderheid te midden van de vele protestanten. Brielle was in die tijd vrij moeilijk bereikbaar. Men vond het makkelijker om de pont te nemen, al ging deze maar één keer per uur, om in Maassluis naar de kerk te gaan.

Al snel werd er op Rozenburg een locatie gevonden waar de Heilige mis gevierd kon worden. Pastoor Franse uit Maassluis kwam in 1958, al was het niet zonder slag of stoot, voor een enkele keer naar Rozenburg. De vieringen vonden plaats in het verenigingsgebouw “De Schans” en wel in de kleedkamer achter het toneel. Later heeft de Katholieke gemeenschap het verenigingsgebouw van de Nederlandse Hervormde Kerk “Het Lokaal” genoemd, gelegen aan de Molenweg 30, in gebruik kunnen nemen als eerste R.K. Kerkje. Deze zogenaamde hulpkerk werd parochiekerk. Bedrijfsaalmoezeniers werden aangesteld en ook ingezet om in de vieringen voor te gaan. De Katholieke gemeenschap groeide en de pioniers van het eerste uur zagen het einde van “het Lokaal” naderen, omdat er op die plaats nieuwe winkels gebouwd zouden gaan worden.

Op 15 mei 1966 is de oprichting van de Rozenburgse Sint Jozefparochie tot stand gekomen. De bisschop benoemde als eerste pastoor van Rozenburg de Zeereerwaarde heer drs. B.G.M.van Ogtrop S.J. Gelukkig kon men na ”het Lokaal” nog 10 jaar gebruik maken van de Ontmoetingskerk aan de Koninginnelaan.

Op 13 april 1969 vond de installatie van Pastoor Roessen plaats.

De officiële ingebruikname van de kerkruimte aan de Jan Tooropstraat 3-5 was op 21 mei 1976. ( 40 jaar)

In 1985 werd het pastorale team met pastoor Bergs geïnstalleerd.

In 1999 kwam pastoor Franken.

Vanaf 1 juli 2010 vormt de St. Jozefkerk met vijf andere kerken, de parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen, met een pastoraal team.

Lokaal nieuws

Lokale activiteiten

Aankomende vieringen

2 juni 2024 om 11:30
Rozenburg
16 juni 2024 om 11:30
Rozenburg
7 juli 2024 om 11:30
Rozenburg
21 juli 2024 om 11:30
Rozenburg
4 augustus 2024 om 11:30
Rozenburg
18 augustus 2024 om 11:30
Rozenburg
1 september 2024 om 11:30
Rozenburg
Bekijk meer