14 januari 2024 om 09:30

Kinderwoorddienst: Wie is Jezus voor jou?

Gemeenschap: Brielle

Tijdens de kinderwoorddienst zal aandacht besteed worden aan het evangelie van die zondag (Johannes 1,35-42).
Nadat Jezus gedoopt is, gaat Hij aan het werk. Hij trekt rond en trekt de aandacht. Wie is die man toch? Johannes wijst Jezus aan en noemt Hem 'het Lam van God'.
Voor Andreas en Simon is Hij iemand van wie ze meer willen weten, en die ze willen volgen. Ze
geloven dat Hij de juiste weg wijst.
Vandaag denken we met de kinderen na over wie Jezus voor hen kan zijn.
Een vriend, een hulp, een wegwijzer?
Of misschien toch ook het Lam van God, zoals Johannes Hem noemt?

a stained glass window with a sheep holding a flag

Agnus Dei (Lam van God)