8 juli 2023

Nationale Bedevaart Brielle 8 juli

Gemeenschap: Algemeen

Nationale Bedevaart Brielle

Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum (1572). De Nationale Bedevaart vindt dit jaar plaats op zaterdag 8 juli.

De Nationale Bedevaart begint om 11:00 uur met een plechtige eucharistieviering en wordt rond 15.30 uur afgesloten met een sacramentsprocessie. Als u met een groep komt, wordt aanmelden gewaardeerd. Dat kan via info@martelarenvangorcum.nl

In 2017 werden vanwege het 150-jarig jubileum van de heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum een speciaal Bisdom Magazine gemaakt en een gebedskaart. Zie ook de plattegrond van het bedevaartsoord. En lees Brielle: Het verhaal van de bloemen (kleurplaat). In 2022 verscheen een speciale Tussenbeide vanwege 450 jaar HH. Martelaren van Gorcum.
Breng alvast een bezoek aan Brielle en ga online op bedevaart. Klik op de video!