10 september 2023 t/m 11 september 2023

Nationale Ziekendag

Gemeenschap: Rhoon

Nationale Ziekendag, dit jaar vieren wij het op 10 september, is een initiatief van de Zonnebloem, dat tijdens het 25-jarig jubileum van de vereniging in 1974 is gestart. Het doel was om Nederlanders bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving en om contact en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen.

In het Evangelie zien we hoe Jezus ontroerd werd door het lijden en het verdriet van de mensen. Ook zelf heeft Hij lijden en angst gekend. Daarom is het sacrament van de ziekenzalving het sacrament van Jezus' nabijheid in het lijden, het verdriet en de angst van mensen.

In de zalving met olie wordt zijn kracht en liefde in dit lijden binnengebracht en wordt dit lijden geplaatst in het perspectief van zijn overwinning op lijden en dood.

De ziekenzalving is niet de laatste dienst, die wij als geloofsgemeenschap aan onze medemens geven. Het Sacrament der zieken wil een mens juist helpen, troosten en sterken in een periode van ziekte of wanneer de ouderdom tot een last wordt. Je kunt daarom beter spreken van het sacrament van bemoediging voor zieken en ouderen.

In de ziekenzalving ontvangt de zieke de genade van de heilige Geest. Zo kan een mens ook in zijn ziekte of zwakte overeind blijven. In een gezamenlijke viering, binnen de eigen parochiegemeenschap en eventueel samen met de eigen dierbaren ervaart men des te sterker de kracht en de verbondenheid als gelovigen met elkaar in Christus. Samen vormen wij het Lichaam van Christus.

Een eucharistieviering mét ziekenzalving is er op “zonnebloemzondag” 10 september, in de Sint Willibrorduskerk te Rhoon, aanvang 11:30 uur. We nodigen belangstellenden graag uit om hierbij aanwezig te zijn en deel te nemen aan de ziekenzalving.