11 november 2023

Startdag Vastenactie 2024

Gemeenschap: Algemeen
Locatie: zie informatie,

Startdag Vastenactie 2024

In november worden de Startdagen Vastenactie gehouden. Op drie zaterdagen worden verspreid over de bisdommen presentaties gegeven over de nieuwe campagne. In 2024 jaar staat klimaatverandering centraal en dan met name de gevolgen ervan voor kwetsbare gemeenschappen in Zimbabwe.

MOV-groepen en diaconale werkgroepen, diaconaal betrokkenen en pastorale teams zijn hiervoor uitgenodigd. De Startdag vindt plaats voor de bisdommen Rotterdam en Haarlem-Amsterdam samen op 11 november in het Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten.

Op de Startdag maakt u kennis met het thema van de campagne in 2024, krijgt u extra achtergrondinformatie en kunt u kennismaken met de medewerkers van Vastenactie. Ook is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega-vrijwilligers uit andere parochies.

Vastenactie wil samen met u het katholiek sociaal denken handen en voeten geven. Vastenactie-directeur Marc Bollerman laat u aan de hand van een boeiend spel zien wat het katholiek sociaal denken concreet betekent.