Raad van kerken

Raad van Kerken Albrandswaard

In de Raad van Kerken Albrandswaard komen mensen uit de kerken van Albrandswaard bij elkaar om de relaties onderling en met de samenleving te verbeteren. Deze kerken zijn lid van de Raad van kerken Nederland.
Deelnemende kerken zijn:
• de Rooms -Katholieke gemeenschap rond de Sint Willibrorduskerk Rhoon,
• de Protestantse Gemeente Poortugaal,
• de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk te Rhoon,
• de Remonstrantse Kerk Rotterdam/Albrandswaard, voor haar plaatselijke leden.

Vanuit de R.K.parochie zitten in de Raad van Kerken Albrandswaard
- dhr. H. van der Linden (voorzitter)
- dhr. R.v.d.Poll

Wat doet de Raad van Kerken Albrandswaard
• De samenwerking tussen de plaatselijke kerken en met andere kerken bevorderen.
Daarom is er jaarlijks in januari bijvoorbeeld een gezamenlijke dienst in de internationale Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, waar iedereen welkom is.
• Namens de kerken in de Raad contacten onderhouden met de samenleving van Albrandswaard en de burgerlijke gemeente.
• Ontmoetingsplaats zijn voor parochie en gemeenten, met thema’s die kerkelijk inhoudelijk en cultureel/maatschappelijk kunnen zijn.
• Zich inzetten bij netwerken rond onder andere armoede en integratie van nieuwe inwoners, zoals statushouders, omdat het een Bijbelse opdracht is dat alle mensen kunnen meedoen in de samenleving.

De rol van de Raad van Kerken is vaak om onderwerpen aan de orde te stellen die nog een plek moeten krijgen in de kerken en in de samenleving. Zo is de Raad ooit betrokken geweest bij de oprichting van de diaconale stichting rond Het Boerderijtje en organiseert de Stichting Dorpskerstzang onder auspiciën van de Raad jaarlijks de Dorpskerstzang. Soms organiseren we iets: een tentoonstelling of een kerkenfietstocht, of nemen we deel aan een maatschappelijk debat (bijvoorbeeld over vluchtelingen).

Geïnteresseerd? Eens kennis maken? Dat kan:
Mail de secretaris: a.verwaal@outlook.com
Of kijk op de facebookpagina.

Aankomende vieringen

30 juni 2024 om 09:30
Hoogvliet
Eucharistieviering
30 juni 2024 om 11:30
Hellevoetsluis
Eucharistieviering
30 juni 2024 om 09:30
Spijkenisse
gebedsdienst
30 juni 2024 om 09:30
Brielle
gebedsdienst
30 juni 2024 om 11:30
Rhoon
gebedsdienst
7 juli 2024 om 09:30
Hoogvliet
Eucharistieviering
7 juli 2024 om 11:30
Hellevoetsluis
Eucharistieviering
7 juli 2024 om 09:30
Spijkenisse
Eucharistieviering
7 juli 2024 om 11:30
Rozenburg
Eucharistieviering
7 juli 2024 om 09:30
Brielle
gebedsdienst
Bekijk meer