Werkgroepen

In de Felicitaskerk is een groot aantal vrijwilligers actief die zich vol overgave inzetten voor het reilen en zeilen binnen in de kerk. Zij hebben zich in de volgende werkgroepen verenigd:

Beheercommissie
De beheercommissie regelt de dagelijkse bestuurszaken.

Pastoraatgroep
Leden van de pastoraatgroep zijn benoemd om vorm te geven aan de pastoraal-evangelische koers van de Felicitas geloofsgemeenschap. Via persoonlijke gesprekken en wekelijkse samenkomsten van de parochie zoekt de pastoraatgroep, samen met de parochianen, naar inspiratiebronnen die hiervoor nodig zijn.

Secretariaat
Het secretariaat verzorgt de verspreiding van de binnengekomen post naar de contactpersonen van de diverse groepen. Ook verrichten de leden daar waar nodig hand- en spandiensten op administratief en organisatorisch gebied.

Ledenadministratie
De werkgroep Ledenadministratie houdt zich bezig met het invoeren en muteren van de ledenadministratie binnen de Felicitaskerk. Heeft er een wijziging in uw situatie plaatsgevonden? Dan horen wij dit graag.

Doopselgroep
In de Felicitaskerk vinden de doopvieringen plaats op de vierde zondag van alle even maanden. De doopselwerkgroep zorgt ervoor dat deze vieringen vlekkeloos verlopen. De leden van deze werkgroep begeleiden de ouders en de dopeling tijdens (de voorbereidingen van) de doop. Voorafgaand aan de doop organiseren de leden een voorbereidingsavond voor de ouders. Op deze avond wordt gesproken over de reden waarom ouders hun kind willen laten dopen. Ook vertellen de leden van de werkgroep over de gang van zaken tijdens de doopviering zelf. Als u zelf een liedje, gedichtje of gebedje in gedachte heeft voor de viering, dan houdt de doopselgroep hier natuurlijk rekening mee. Neem contact op met de doopselgroep als u zichzelf of uw kindje wil laten dopen.

Gezinscatechese
De Werkgroep Gezinscatechese verzorgt de voorbereidsmiddagen voor de Eerste Heilige Communie. Vanaf groep 4 van de basisschool mogen kinderen samen met hun ouders aan deze voorbereidingen meedoen. Aan de hand van het verhaal van Mozes en verhalen over Jezus leren zij wat het betekent om te geloven en wat ze in het dagelijks leven met hun geloof kunnen doen. Wilt u uw kind opgeven voor de Eerste Heilige Communie? Neem dan contact op met de toegewijde vrijwilligers van de Communiegroep.

Lectorengroep
De lector verleent assistentie tijdens de weekenddiensten. Hij/zij leest voor uit de Heilige Schrift, gaat voor in gebed en assisteert bij het uitreiken van de Heilige Communie. Elke week komt de Lectorengroep bijeen om zich voor te bereiden op de schriftlezingen van het eerstvolgende weekend.

Kostergroep
De kostergroep bestaat uit zes personen die om de beurt een week dienst hebben. Zij openen en sluiten de deuren van de kerk, zorgen ervoor dat alles klaar staat voor de vieringen, doen de collecte en verlenen daar waar nodig assistentie tijdens de vieringen. Heeft u een vraag of opmerking voor (één van) de kosters? Dan kunt u contact opnemen met hoofdkoster Bert Giezen (0181-626904).

Aankomende vieringen

26 maart 2023 om 09:30
Hoogvliet
26 maart 2023 om 11:30
Hellevoetsluis
26 maart 2023 om 09:30
Spijkenisse
26 maart 2023 om 09:30
Brielle
26 maart 2023 om 09:30
Rhoon
2 april 2023 om 09:30
Hoogvliet
2 april 2023 om 11:30
Hellevoetsluis
2 april 2023 om 09:30
Spijkenisse
2 april 2023 om 11:30
Rozenburg
2 april 2023 om 09:30
Brielle
Bekijk meer

Aankomende activiteiten

Bisschoppelijke vastenactie voor Zuid-Soedan.

22 februari 2023

Wilt u meer bezinning tijdens de 40-dagentijd?

22 februari 2023

Viering op eerste vrijdag

3 maart 2023 om 10:00

Marriage Course

10 maart 2023

Filmochtend

15 maart 2023 om 10:00

Inspiratieavond

15 maart 2023 om 19:30

Paasmandjes en palmpaasstokken

25 maart 2023 om 10:30

Meelopen in processie

2 april 2023 om 09:00

Paaseierenzoektocht

9 april 2023 om 10:30

1-daagse bedevaart naar Kevelaer

13 mei 2023

Vuurdoop

27 mei 2023 om 09:00

Zomerkampen

9 juli 2023

Wereldjongerendagen

1 augustus 2023
Bekijk meer