Werkgroepen

In de Felicitaskerk is een groot aantal vrijwilligers actief die zich vol overgave inzetten voor het reilen en zeilen binnen in de kerk. Zij hebben zich in de volgende werkgroepen verenigd:

LOCATIERAAD

De leden van de Locatieraad van de H. Felicitaskerk zijn:

Voorzitter – Hr. Peter de Vette

Secretaris – Mevr. Annelies van Zomeren

Budgethouder – Mevr. Hennie den Heijder

Liturgie – Hr. Bert Giezen

Oecumene en Catechese – Mevr. Jacqueline Hoedt

Omzien Naar Elkaar en Vrijwilliger coördinator – Mevr. Ine Korste

en namens het parochiebestuur van NP&G – Mevr. Renée van Pamelen

In de H.Felicitaskerk vindt men het belangrijk om de Locatieraad leden te ondersteunen, zij zijn verenigd in de WERKGROEP PASTORAAT en de  BEHEER COMMISSIE

Ons doel blijft:

  • omzien naar elkaar
  • aanspreekbaar zijn

de ogen en oren van de gemeenschap zijn

Beheercommissie
De beheercommissie regelt de dagelijkse bestuurszaken.

Werkgroep Pastoraat
Na de installatie van de Locatieraad H. Felicitas zijn de leden van de oude pastoraatgroep, nu werkgroep Pastoraat bezig, vorm te geven aan de pastoraal-evangelische koers van de H.Felicitas geloofsgemeenschap. Via persoonlijke gesprekken en wekelijkse samenkomsten van de parochie zoekt de leden van de werkgroep pastoraat, samen met de parochianen, naar inspiratiebronnen die hiervoor nodig zijn.

Secretariaat
Het secretariaat verzorgt de verspreiding van de binnengekomen post naar de contactpersonen van de diverse groepen. Ook verrichten de leden daar waar nodig hand- en spandiensten op administratief en organisatorisch gebied.

Ledenadministratie
De werkgroep Ledenadministratie houdt zich bezig met het invoeren en muteren van de ledenadministratie binnen de Felicitaskerk. Heeft er een wijziging in uw situatie plaatsgevonden? Dan horen wij dit graag.

Doopselgroep
In de Felicitaskerk vinden de doopvieringen plaats op de vierde zondag van alle even maanden. De doopselwerkgroep zorgt ervoor dat deze vieringen vlekkeloos verlopen. De leden van deze werkgroep begeleiden de ouders en de dopeling tijdens (de voorbereidingen van) de doop. Voorafgaand aan de doop organiseren de leden een voorbereidingsavond voor de ouders. Op deze avond wordt gesproken over de reden waarom ouders hun kind willen laten dopen. Ook vertellen de leden van de werkgroep over de gang van zaken tijdens de doopviering zelf. Als u zelf een liedje, gedichtje of gebedje in gedachte heeft voor de viering, dan houdt de doopselgroep hier natuurlijk rekening mee. Neem contact op met de doopselgroep, via het aanmeldingsformulier van www.hhnicolaaspieckengezellen.nl  als u zichzelf of uw kindje wil laten dopen.

Gezinscatechese
De Werkgroep Gezinscatechese verzorgt de voorbereidingsmiddagen voor de Eerste Heilige Communie. Vanaf groep 4 van de basisschool mogen kinderen samen met hun ouders aan deze voorbereidingen meedoen. Aan de hand van het verhaal van Mozes en verhalen over Jezus leren zij wat het betekent om te geloven en wat ze in het dagelijks leven met hun geloof kunnen doen. Wilt u uw kind opgeven voor de Eerste Heilige Communie? Neem dan contact op met de vrijwilligers van de Communiegroep, via het aanmeldingsformulier van www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

De Eerste H. Communie was op 2 juni 2024. Het starten met de voorbereiding in 2025 is nog niet bekend

Lectorengroep
De lector verleent assistentie tijdens de weekenddiensten. Hij/zij leest voor uit de Heilige Schrift, gaat voor in gebed en assisteert bij het uitreiken van de Heilige Communie. Elke week komt de Lectorengroep bijeen om zich voor te bereiden op de schriftlezingen van het eerstvolgende weekend.

Kostergroep
De kostergroep bestaat uit een aantal personen die afwisselend dienst hebben. Zij openen en sluiten de deuren van de kerk, zorgen ervoor dat alles klaar staat voor de vieringen, collecteren en verlenen daar waar nodig assistentie tijdens de vieringen. Heeft u een vraag of opmerking voor (één van) de kosters? Dan kunt u contact opnemen met hoofdkoster Bert Giezen (0181-626904).

Aankomende vieringen

21 juli 2024 om 09:30
Hoogvliet
Woord en Communieviering
21 juli 2024 om 11:30
Hellevoetsluis
Woord en Communieviering
21 juli 2024 om 09:30
Spijkenisse
Eucharistieviering
21 juli 2024 om 11:30
Rozenburg
Eucharistieviering
21 juli 2024 om 09:30
Brielle
gebedsdienst
21 juli 2024 om 11:30
Rhoon
gebedsdienst
28 juli 2024 om 09:30
Hoogvliet
Eucharistieviering
28 juli 2024 om 11:30
Hellevoetsluis
Eucharistieviering
28 juli 2024 om 09:30
Brielle
Eucharistieviering
28 juli 2024 om 11:30
Rhoon
Eucharistieviering
Bekijk meer