Foto van Mateus Campos Felipe

Vormelingen

De bisschop komt vormen en nog meer …

Ook dit jaar worden er weer kinderen voorbereid op het ontvangen van het Heilig Vormsel, het derde en laatste sacrament. Deze stap is als het ware de afronding van de ‘basisopleiding’ voor een katholiek. Met het H. Doopsel en de H. Communie zijn dit de initiatiesacramenten: initiatie betekent kennisnemen van de eerste beginselen. Er is dus nog veel meer te leren over ons geloof. De bevestiging in de vorm van het H. Vormsel ontvangen de kinderen door de bisschop. De Heilige Geest mag dan de ruimte krijgen en de kinderen inspireren en kracht geven, ze worden ook bevestigd in hun verantwoordelijkheid. Dat gebeurt op een prachtige dag: met Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Vijf volwassen familieleden van een vormeling ontvangen op die dag ook het H. Vormsel.

Maar er zijn ook (jong-)volwassenen die zich voorbereiden op het ontvangen van het H. Vormsel. Er zijn zelfs twee jonge mannen die gedoopt gaan worden. Deze twee en tien anderen ontvangen het H. Vormsel in de Paaswake op 8 april, de voorgangers zijn pater Konchenko en diaken Dits.

U bent hiervoor van harte om deze feestelijke vieringen bij te wonen: de Paaswake is op zaterdag 8 april om 21:00 uur en het hoogfeest van Pinksteren is op zondag 28 mei uur om 10:30 uur, beide vieringen zijn in Hoogvliet.

 

diaken Ronald Dits

Foto van Debby Hudson

Eerste Heilige Communie

Eindelijk de eerste Heilige Communie ontvangen

Een aantal werkgroepen in onze parochie zijn actief met het voorbereiden van kinderen zodat zij voor het eerst de Heilige Communie mogen ontvangen. De kinderen komen in een aantal bijeenkomsten bij elkaar en werken in het werkboek dat hoort bij het project ‘Blijf dit doen’. Vaste onderdelen zijn het leren van het kruisteken en het ‘Onze Vader’. Maar er wordt ook verteld over de betekenis van het brood in de Bijbel. Ook horen de kinderen over Jezus die met zijn leerlingen aan tafel zit. Hij breekt het brood en roept ons op, dit te blijven doen. Nu mogen de kinderen voor het eerst bij Jezus aan tafel en het Heilig Brood ontvangen. En ze leren dat ze dat samen mogen doen, met elkaar verbonden. Dat noemen wij de kerk. Daarom is het leuk om dit feest samen met de ouders en de kinderen te vieren.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd: op 16 april om 11:30 uur in Hellevoetsluis, op 14 mei om 9:30 uur in Brielle en op 11 juni om 9:30 uur in Hoogvliet. Op 4 juni is de viering voor de eerste Heilige Communie in onze kerk in Spijkenisse maar omdat er veel familieleden zullen komen, is er heel beperkt plaats voor onze parochianen.

In de kerken van Rhoon en Rozenburg zijn dit voorjaar geen communicanten, kinderen hebben eind vorig jaar daar hun eerste H. Communie mogen doen.

 

namens de werkgroepen, diaken Ronald Dits

 

63f4aa32605c2a42be7067b8_hero_header_pasen

Website Vier.nu: helpt om te zien waar en wanneer u in onze parochie Pasen kunt vieren

 

Website Vier.nu: helpt om te zien waar en wanneer u in onze parochie Pasen kunt vieren

www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. Voor onze parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen staat een vieringenrooster online. Daar kunt u zien welke vieringen wij organiseren onder het motto ‘Vier.nu Pasen!’. U bent daarbij van harte welkom.

De Veertigdagentijd is een bijzonder periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Na enkele jaren van beperkingen in verband met corona mogen we dit jaar weer samen in de kerk deze vieringen beleven en zo ons geloof met elkaar delen. Wij nodigen u daarom van harte uit om er bij te zijn. Op onze site kunt u zien waar en wanneer alle vieringen zijn.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op Vier.nu en doe mee: Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!

 

 

Photo by Francesco Alberti

De viering van het Paastriduum in 2023

 

De viering van het Paastriduum in 2023

In 2012 hebben de Nederlandse bisschoppen
de viering van het Paastriduum opnieuw ingekaderd en verhelderd. In de jaarlijkse serie "Liturgische Documentatie" verscheen toen een brief getiteld "De viering vanhet Paastriduum", dit zijn de ‘drie dagen van Pasen’: beginnend in de avond van Witte donderdag en eindigend op Paasochtend.

De bisschoppen schrijven in het Ten Geleide bij hun brief: "Vanuit hun herderlijke taak willen de bisschoppen van Nederland enkele aspecten van de viering van het Paastriduum onder de aandacht brengen. In dit boekje worden de voornaamste richtlijnen betreffende de liturgische vieringen van het Paastriduum in hun samenhang belicht en toegelicht". Ook verscheen er een poster met de belangrijkste elementen.
De bisschoppen benadrukken in hun brief de “de intrinsieke band tussen de Paaswake als gedachtenis van de verrijzenis van de Heer en de Eucharistie als sacrament van het Paasmysterie" (no. 5). De liturgische plechtigheden van het Paastriduum worden (daarom) steeds gevierd onder leiding van een priester, en nooit onder leiding van een diaken of een leek (no.1)”.

Dit jaar zijn er voor onze beide parochies voor de viering van het Paastriduum drie priesters beschikbaar: pastor Geurts, pater Konchenko en vicaris Van Deelen. Helaas zijn er geen priester-assistenten beschikbaar.
Wij kunnen dus op drie plaatsen het Paastriduum vieren. Alles afwegende, en rekening houdende met de geografische spreiding, komen wij tot de volgende verdeling:

    • • Witte donderdag en Paaswake in Oud-Beijerland.
    • • Witte donderdag en Paaswake in Hoogvliet.
    • • Witte donderdag en Paaswake in Middelharnis.
    • • De gelovigen van de kerken op Voorne Putten zijn van harte uitgenodigd voor de vieringen in Hoogvliet en Middelharnis
    • • De Kruisweg op Goede vrijdag kan onder leiding van een gebedsleider of parochiaan in alle kerken gebeden worden, desgewenst met bloemenhulde.

Wij beseffen dat elke gemeenschap waarschijnlijk het liefst in het eigen kerkgebouw de vieringen van het Paastriduum zou willen houden. Maar nu vandaag de dag niet elke geloofsgemeenschap meer kan beschikken over een 'eigen' priester, kan dat niet. Alternatieve vieringen in kleine, 'eigen' groepen zijn niet passend bij wat de Kerk in het Paastriduum viert: de verrezen Heer die in het sacrament van de Eucharistie bij zijn volk aanwezig komt. Wel is het zo dat de Kruisweg op Goede Vrijdag in elke kerk gebeden kan worden onder leiding van een gebedsleider, desgewenst met bloemenhulde.

De gezamenlijke viering in enkele kerken van onze parochies doet niets af aan de plaatselijke geloofsgemeenschappen, maar is juist een krachtig teken van de Kerk, die als ‘netwerk van liefde’ in het Paastriduum samenkomt met en rond de priester, om de dagen van Pasen te vieren, de kern van het christelijk geloof en het hoogtepunt in het liturgisch jaar.

Daarover schrijft paus Johannes Paulus II in zijn encycliek "Ecclesia de Eucharistie" (de Kerk leeft van de Eucharistie) o.a: "De Kerk komt voort uit het paasmysterie. Juist daarom staat de Eucharistie als Sacrament van het paasgeheim bij uitstek, in het middelpunt van het kerkelijke leven (no. 3)".
En verderop in no. 5: "Voordat de Kerk door de gave van de heilige Geest met Pinksteren naar buiten treedt en uitgaat over de wegen van de wereld, is zeker de instelling van de Eucharistie een beslissend moment van haar vorming. Haar fundament en haar bron is heel het Paastriduum, maar dit is als het ware voor altijd bijeengebracht, voorafgebeeld en geconcentreerd in het geschenk van de Eucharistie. In dit geschenk vertrouwde Jezus Christus aan zijn Kerk toe dat zij voor altijd het Paasmysterie tegenwoordig zou stellen".

Namens het pastoraal team, A.J. van Deelen. administrator

water_en_brood

vastenmaaltijden in onze parochie

Vastenmaaltijden in onze parochie
Het thema van de Vastenactie is ‘even minderen voor een ander’. Iedereen kan dit op zijn of haar eigen manier invullen, maar het is ook een goede traditie om iets minder te eten en het uitgespaarde geld te gebruiken om een project te ondersteunen voor mensen die in nood zijn. Om dit samen te doen worden in diverse kerken in de 40-dagentijd vastenmaaltijden (of solidariteitsmaaltijden) georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Het is een sobere maaltijd, dus u houdt geld over voor het goede doel.
De vastenmaaltijden in onze parochie zijn:
● Woensdag 1, 15 en 29 maart in Brielle, kerkgebouw Vrijzinnige gemeente (Kerkstraat 10), van 17:45 uur tot 19:15 uur. De opbrengsten van deze oecumische maaltijden zijn voor de Voedselbank.

● Zondag 12 maart in Spijkenisse, de Schaapskooi in de H. Felicitaskerk, van 16:30 - 21 uur. De organisatie is door de Vietnamese werkgroep, met maaltijd en aansluitend bingo, enz. De vaste bijdrage is € 15 per persoon, kinderen van 5-14 jaar € 10.

● Dit jaar gaan de soepmaaltijden in Hoogvliet anders dan u gewend bent. Helaas is het in de zalen van zowel de Dorpskerk als de Mariakerk te koud om gezellig samen te zijn. Daarom kunt u dit jaar soep bestellen. Dat gaat zo:
In de week voorafgaand aan de soepmaaltijd ( van maandag tot woensdagavond) bestelt u soep door even te bellen naar het telefoonnummer in de lijst.
Donderdag aan het einde van de middag wordt uw soep, met brood thuis bezorgd. We hopen dat het geld dat u uitspaart doordat u niet hoeft te koken, geeft aan de bezorger ( het is een vrijwillige bijdrage!) of stort op het nummer: IBAN: NL 21 INGB 000 000 5850 van de Vastenactie o.v.v. 402169

Datum soepmaaltijd Soorten soep Inschrijven via telefoonnummer
1e maaltijd 2 maart kippensoep

tomatensoep

Viola Huls 010-4160071
2e maaltijd 9 maart Wittebonensoep

groentensoep

Leny Janssen - Impens 010-4382325
3e maaltijd 16 maart erwtensoep

broccolisoep

Janny Leeuwenstein 010-4384721
4e maaltijd 23 maart bamisoep

courgettesoep

Leny Janssen-Impens 010-4382325
5e maaltijd 30 maart mosterdsoep

tomatensoep

Viola Huls 010-4160071

Nog even dit: denkt u nu: "wat jammer  van de gezelligheid van de soepmaaltijden"?
Dat vinden meer mensen. Ik ook. Onze tafel in de verwarmde huiskamer heeft 8 plaatsen. U bent van harte welkom om hier soep te eten. Bel me gerust.  Of spreekt u af met de buren, familie, vrienden.
Want ook gezelligheid en verbondenheid horen bij onze soep. Dus.....van harte welkom.
Leny Janssen-Impens

 

 

 

Aankomende vieringen

26 maart 2023 om 09:30
Hoogvliet
26 maart 2023 om 11:30
Hellevoetsluis
26 maart 2023 om 09:30
Spijkenisse
26 maart 2023 om 09:30
Brielle
26 maart 2023 om 09:30
Rhoon
2 april 2023 om 09:30
Hoogvliet
2 april 2023 om 11:30
Hellevoetsluis
2 april 2023 om 09:30
Spijkenisse
2 april 2023 om 11:30
Rozenburg
2 april 2023 om 09:30
Brielle
Bekijk meer

Aankomende activiteiten

Bisschoppelijke vastenactie voor Zuid-Soedan.

22 februari 2023

Wilt u meer bezinning tijdens de 40-dagentijd?

22 februari 2023

Viering op eerste vrijdag

3 maart 2023 om 10:00

Marriage Course

10 maart 2023

Filmochtend

15 maart 2023 om 10:00

Inspiratieavond

15 maart 2023 om 19:30

Paasmandjes en palmpaasstokken

25 maart 2023 om 10:30

Meelopen in processie

2 april 2023 om 09:00

Paaseierenzoektocht

9 april 2023 om 10:30

1-daagse bedevaart naar Kevelaer

13 mei 2023

Vuurdoop

27 mei 2023 om 09:00

Zomerkampen

9 juli 2023

Wereldjongerendagen

1 augustus 2023
Bekijk meer