Schermafbeelding 2023-08-23 133841

Verslag 10 Age 7; september 2023

Welke tijd is ons gegeven? Niemand die dat weet. Om dit te kunnen bevatten moesten de jongeren van limonadebekers een toren bouwen, zo hoog en snel mogelijk. Alleen wisten ze niet hoe lang ze hiervoor de tijd zouden krijgen. Gehaast gingen ze aan de slag, waardoor de toren een paar keer inzakte en toen de tijd om was, was de toren nog niet af. Belangrijk was dus de tijd nuttig te gebruiken, vanaf het begin proberen zo goed mogelijk te bouwen en er op voor bereid zijn dat je tijd om is. (Ze kregen nog twee pogingen)

Dit was maar een toren, maar is je leven af op het moment dat je sterft? Of zijn er nog plannen/wensen niet uitgevoerd of in vervulling gegaan? Is je leven goed geweest en wat wacht ons erna?

Deze wereld met alle klimaatveranderingen, oorlogen, geweld en natuurrampen zijn dat voortekenen van het einde der tijden? De Bijbel geeft daar duidelijkheid over dat dit alles zal gebeuren! Hoe lang dat gaat duren weet niemand, we moeten wel voorbereid zijn door de juiste keuzes te maken en hoeven geen angst te hebben zolang we Jezus volgen. Aan de hand van foto's mocht er een emotie worden gegeven, blij, verdrietig of bang, hierover zijn we in gesprek gegaan.

De avond hebben we met een kort spel beëindigd, vier op een rij,  waarvan van tevoren moeilijk was te bepalen hoe lang het zou duren en  wie zou winnen, omdat je steen van kleur kon veranderen door een magnetisch veld. Deze avond was een leuke opening van het 17e seizoen. Volgende bijeenkomst vrijdag 13 oktober.

24 september om 09.30 uur Woord en communieviering

zondag  3 september Woord en Communieviering - hr. Fred Wijnen

met het Theresakoor

zondag 10 september gebedsdienst - hr. Francisco Pelger

zondag 10 september  Eucharistieviering

                    Vietnamees om 15.00 uur met het Theresakoor

zondag 17 september - woord en communieviering

- diaken Franck Baggen

zondag 24 september - gebedsdienst - mevr. Koos Rentmeester

met ondersteuning van het Dameskoor

zondag 1 oktober - Eucharistieviering - pater Jouri Konchenko

zondag 8 oktober - gebedsviering - hr. Francisco Pelger

zondag 8 oktober - Eucharistieviering

                    Vietnamees om 15.00 uur met het Theresakoor

zondag 15 oktober - Eucharistieviering - vicaris L. van Deelen

zondag 22 oktober - gebedsviering - koor 10 Plus

zondag 22 oktober - doopviering om 14.00 uur -

diaken Steef Lokken

na elke viering kan men genieten van een kopje koffie of thee

in "de Schaapskooi" onder de kerkzaal

 

Schoenendozen op plek van bestemming

De schoenendozen van afgelopen jaar zijn op de plek van bestemming, Oost Roemenië, aangekomen en uitgedeeld. Met hartelijk dank aan alle vlijtige en hulpvaardige mensen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen jaar zijn er met de hulp van vele handen 123 schoenendozen gevuld voor kansarme kinderen. In deze dozen gaat een vaste basis; 4 schriften, 4 pennen en 4 tekenpotloden, een etui met kleurpotloden een gum en puntenslijper een groot stuk zeep en tandpasta met een tandenborstel, een knuffeltje en een linnentas( die door wat handige dames worden vervaardigd van leuke restant lappen). Hierdoor krijgen de kinderen gelijke kansen om naar school te kunnen.

De ruimte die in de doos over is vullen we met een zelfgebreide/gehaakte muts, of wantjes of een sjaal, wat speelgoed afgestemd op de leeftijd, haarelastieken, knutselpapier, een autootje of een popje, sleutelhangers, sierraden, knikkers etc. Deze spullen verzamelen we het jaar rond en ook worden er het jaarrond stevige schoenendozen opgehaald en versierd, zodat de reclame niet meer te zien is om tenslotte weer te kunnen vullen. Al met al een hoop gesjouw, maar zeer de moeite waard.

Ook komend jaar gaan we hier mee verder. Mocht u spulletjes hebben of willen helpen dan horen we het graag, dit kan via een emailtje naar  omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl of telefonisch 06-15286157

 

Werkgroep Pastoraat

Werkgroep Pastoraat

In de parochie Nicolaas Pieck & Gezellen (NP&G) zijn per 1 januari 2023 de locatieraden ingesteld.
De leden van de locatieraad kregen hiervoor een benoeming van het
parochiebestuur.

De leden van de Locatieraad van de H. Felicitaskerk zijn:
Voorzitter – Hr. Peter de Vette
Secretaris – Mevr. Annelies van Zomeren
Budgethouder – vacature
Liturgie – Hr. Bert Giezen
Oecumene en Catechese – Mevr. Jacqueline Hoedt
Omzien Naar Elkaar en Vrijwilligers coördinator – Mevr. Ine Korste
en namens het parochiebestuur van NP&G – Mevr. Els Boender

In de H.Felicitaskerk vinden de leden van de pastoraatgroep het belangrijk om de locatieraadleden te ondersteunen en daarom  heten zij voortaan

Werkgroep Pastoraat

De leden hiervan zijn:
Jacqueline Hoedt – Helene Jaoude – Thea Ooijendijk – Ine Korste
en Marga van Hout (secretaris)

Ons doel blijft:
omzien naar elkaar
aanspreekbaar zijn
de ogen en oren van de gemeenschap zijn

Schermafbeelding 2023-08-23 133841

10Age7 start weer een nieuw seizoen

Vrijdagavond 8 september begint er weer een gloednieuw seizoen voor de jeugd van Brielle en omstreken.  Ben jij 10 jaar of ouder?  Ben jij nieuwsgierig hoe je op een leuke manier kunt ontdekken, samen met andere jeugd, om staande te blijven in onze soms wel wat verwarrende maatschappij? Vind je naar de kerk gaan saai? Dan zijn we naar jou op zoek en dagen we jou uit om zelf te ervaren dat geloven GAAF kan zijn. We hopen dat je komt of dat je ouders je brengen. Heb je vragen? dan kun je bellen of appen met 06-15286157

waar: Parochiehuis, Nobelstraat 22 Brielle.( 3 x aanbellen.) Inloop vanaf 19.15 uur, het programma begint om 19.30uur en eindigt 21.30uur.

 

VERSLAG: Nationale Bedevaart 2023

Zaterdag 8 juli 2023 was de Nationale Bedevaart naar het bedevaartsoord van Brielle. Deze begon in de ochtend met een Eucharistieviering in de Bedevaartskerk. Hoofdcelebrant was bisschop Van den Hende, die in zijn preek aandacht vroeg voor hoe God aan de ene kant het leven behoedt en hoe mensen aan de andere kant elkaar naar het leven staan. Hij sloot zijn preek dan ook af met de bede dat wij trouw mogen blijven aan het woord van Gods liefde, op voorspraak van de Heilige Martelaren van Gorcum. Dit in lijn met het thema van de Nationale Bedevaart “Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen” (Johannes 8, 31b).

Na afloop van de Eucharistieviering was er gelegenheid voor lunch en ontmoeting. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om dit te doen i n de open lucht voor de ingang van de Bedevaartskerk, want het was mooi weer en de schaduw van de bomen gaf verkoeling tegen de tropische temperaturen. Ook in de kerk viel het mee met de temperaturen, omdat de dikke muren de warmte goed buiten de deur hielden.
Na de lunch volgden de Rozenkrans en een korte gebedsdienst in de Bedevaartskerk, voor men zich naar het martelveld begaf waar recentelijk zieke bomen waren weggehaald en nieuwe bomen waren geplant.
Hier werd de Kruisweg gebeden. Daarna volgden de Vespers in de Bedevaartskerk, de sacrementsprocessie naar het martelveld en de afsluitende Pelgrimszegen.

Tekst en foto’s Rien van der Molen

VERSLAG: Oecumenische wandeling

Oecumenische wandeling 25 juni 2023

Zondag 25 juni 2023 was in Brielle de oecumenische wandeling langs de Geuzen- en Martelarenroute. De startlocatie was de Bedevaartskerk, waar gestart werd met koffie en thee. Daarna sprak mede-parochiaan Henk Lugtenburg enkele woorden over samen leven met andersgelovigen en zongen we samen met cantor Willem Christiaan Meyboom enkele gezangen. Vervolgens begon de wandeling langs de Geuzen- en Martelarenroute. Deze route loopt van het 1 aprilmonument naar de Bedevaartskerk, maar de oecumenische wandeling ging de omgekeerde weg en ging niet verder dan het oude stadhuis van Brielle.

Langs de Geuzen- en Martelarenroute zijn zeventien tegels (in bestrating) en zeven borden (aan palen) geplaatst met citaten over vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Bij het oude stadhuis bevond zich de elfde tegel langs de route. De oecumenische wandeling ging dus niet langs de eerste tot en met tiende tegel, maar langs de elfde tot en met zeventiende tegel en de zeven borden. In tegenstelling tot de vorige oecumenische wandeling langs de Geuzen- en Martelarenroute werd niet meer bij elke tegel en elk bord stilgestaan, maar bij een selectie. De geselecteerde borden en tegels werden tijdens de wandeling besproken; wat betekenen deze citaten in het kader van het voor deze oecumenische wandeling gekozen thema ‘grenzen doorbreken’? Om deze vraag wat makkelijker te maken werd het thema wat meer geconcretiseerd naar de vluchtelingenkwestie. Dit leverde interessante gesprekken op.

Bij het oude stadhuis van Brielle verliet de oecumenische wandeling de Geuzen- en Martelarenroute en zette deze koers naar de Sint-Catharijnekerk, waar deze werd afgesloten met een gebedsviering. Voorgangers in deze gebedsviering waren custos van de Bedevaartskerk Jack Glas en dominee van de Protestantse Gemeente Brielle Eibert Kok.
Na de gebedsviering was er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens deze gesprekken was goed te zien hoe verbonden de Brielse katholieken en protestanten waren; bijna iedereen kende wel iemand uit de andere gemeenschap. Hoewel het aantal deelnemers wellicht door omstandigheden en datumkeuze wat lager was dan het had kunnen zijn, kon toch gesproken worden van een succesvolle oecumenische wandeling.

Tekst en foto’s Rien van der Molen

kruis

Catechumenen 2024

Wil je katholiek worden?

Ben je nog niet gedoopt en zou je dit wel willen?

Of ben je wel gedoopt maar heb je nog geen Heilig Vormsel ontvangen?

Misschien wil je gewoon meer weten over ons katholieke geloof?

Voor volwassenen en tieners vanaf ongeveer 16 jaar start hiervoor een interessante voorbereiding. We komen zes dinsdagavonden samen om met elkaar te leren over de Bijbel, de zeven sacramenten (o.a. Doopsel, Eucharistie, Vormsel), kerkelijke feestdagen en de kerkelijke gebruiken. Het zijn interactieve en leerzame avonden die worden begeleid door diaken Ronald Dits. De uiteindelijke opname in de kerk vindt plaats tijdens de Paaswake op 30 maart 2024.

De eerste avond is op dinsdag 28 november in de pastorie van de kerk in Hoogvliet, Parelvissersstraat 131. We beginnen om 19:30 uur. Enkele mensen hebben zich al voor deze avonden opgegeven.

Maar … twijfel je nog? Ook dan kan je naar de eerste avond komen en je laten informeren.

Geef je dan wel eerst op bij diaken Dits: r.dits@deheiligefamilie.nl

 

Foto van Debby Hudson

Opgeven voor Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel

Opgeven voor Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel

Volgend jaar mogen de kinderen van onze parochie voor de eerste keer de H. Communie ontvangen, bij Jezus aan tafel komen. Hiervoor moeten de kinderen wel in groep 4 van de basisschool zitten. De kinderen mogen ook ouder zijn om dit sacrament te ontvangen.

Kinderen die in groep 8 zitten mogen het Heilig Vormsel ontvangen, de Heilige Geest mag in ze gaan wonen. Dat is belangrijk want kinderen worden zelfstandiger en ze gaan naar de middelbare school. Dit sacrament helpt de kinderen meer op eigen benen te staan.

Beide sacramenten hebben een voorbereiding van een aantal leuke bijeenkomsten, die zullen starten in het nieuwe jaar. De vieringen zullen plaatsvinden na Pasen, van de Eerste Communie vinden deze in de eigen plaatselijke kerk plaats, de viering van het Vormsel is in de Mariakerk in Hoogvliet.

Hoewel het nog ver lijkt, gaan de werkgroepen starten om de voorbereiding te kunnen verzorgen. Ze willen graag weten welke kinderen aan de voorbereiding gaan meedoen. Daarom roep ik, namens de werkgroepen, ouders op om hun kinderen op te geven voor deze sacramenten. Dat kan via onze website, onder het kopje ‘levensmomenten’ staan de formulieren om de kinderen op te geven.

 

diaken Ronald Dits

Aankomende vieringen

24 september 2023 om 09:30
Hoogvliet
Eucharistieviering
24 september 2023 om 11:30
Hellevoetsluis
Eucharistieviering
24 september 2023 om 09:30
Brielle
Eucharistieviering
24 september 2023 om 11:30
Rhoon
Eucharistieviering
24 september 2023 om 09:30
Spijkenisse
gebedsdienst
1 oktober 2023 om 09:30
Hoogvliet
Eucharistieviering
1 oktober 2023 om 11:30
Hellevoetsluis
Eucharistieviering
1 oktober 2023 om 09:30
Spijkenisse
Eucharistieviering
1 oktober 2023 om 11:30
Rozenburg
Eucharistieviering
1 oktober 2023 om 09:30
Brielle
gebedsdienst
Bekijk meer