Voor wijsheid voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt in de kerk en de maatschappij, dat zij vanuit menselijke maatstaven besluitvormingen nemen. De mens centraal vanuit christelijk moraal, zodat er een vruchtbaar leefklimaat ontstaat.