Voor ons gezin en bedrijf, mogen we volhouden in onze christelijke normen en waarden, vertrouwend op U o God, dat we in deze maatschappij staande blijven trouw aan de waarheid.