voor eenheid in onze parochie en gemeenschappen en wijsheid voor de mensen die leiding geven