(Bouwkundige plannen)

 

Binnen onze parochie is er een aantal grote projecten, denk aan het Veerhuysterrein, de nieuwe aanbouw van de koffiekamer en de verbouw van de pastorie om deze weer bewoonbaar te maken. In het afgelopen jaar zijn er door het Kerkbestuur, in overleg met de beheercommissie, de nodige vervolgstappen gezet voor al deze projecten. Vanwege de aard en complexiteit die elk afzonderlijk project met zich meebrengt, lijkt het bijna of er geen beweging in de projecten zit.  Maar niets is minder waar.

 

U heeft kunnen lezen op Facebook of in de Schakel, dat de gemeenteraad van Albrandswaard akkoord is gegaan om vervolgstappen te nemen om het terrein van het Veerhuys aan te kopen, zodat hier een dislocatie van de Don Bosco School gebouwd kan worden. Ofwel naast de Willibrorduskerk wederom een lagere school zoals dit ook altijd is geweest. Het parochiebestuur staat positief tegenover deze ontwikkeling, maar uiteindelijk zal het Bisdom Rotterdam over de verkoop van het Veerhuysterrein hier hun finale akkoord voor moeten geven.

 

De plannen voor de nieuwe aanbouw zijn ook klaar. Door de complexiteit heeft het lang geduurd voordat duidelijk is geworden welk bedrag er beschikbaar is om te bouwen. Op dit moment is het parochiebestuur bezig om dit geformaliseerd te krijgen zodat het bisdom akkoord kan gaan en wij als parochie verder kunnen met de nieuwe aanbouw. Wij hopen in kwartaal 1 van dit jaar hier verdere gedetailleerde stappen mee te kunnen gaan maken.

 

Ons derde project betreft de verbouwing van de pastorie zodat deze weer bewoonbaar wordt. In het afgelopen jaar zijn de plannen geconcretiseerd. Gezien de financiële kosten van deze verbouwing zullen we deze stap voor stap gaan uitvoeren. Wij verwachten het begin hiervan in het komende half jaar te gaan maken.

 

Zoals u hoort: veel projecten naast de dagelijkse activiteiten binnen onze parochie. Zonder vrijwilligers kunnen we dit alles niet doen. Vele handen maken licht werk, dus heeft u interesse om als vrijwilliger de Willibrorduskerk te ondersteunen, ook als het maar beperkt, dan zijn wij hier heel erg blij mee.

 

Namens de beheercommissie en pastoraatgroep,

 

Ton Kamp