3 april 2024

Scholenbezoek in de goede week

Leerlingen van vier RK basisscholen bezochten de kerk in de Goede Week

In de Goede Week heeft de Felicitaskerk weer leerlingen van vier RK basisscholen mogen ontvangen, om samen met hen het verhaal van Jezus te beleven.

 

Leerlingen van de Paus Johannes school liepen de Kruisweg van Jezus aan de hand van de 14 staties. De kinderen hadden zelfs op school Paaskaarten gemaakt voor de leden van het Dameskoor, die er heel blij mee waren.

Dank jullie wel

 

Leerlingen van De Wegwijzer kwamen met verschillende groepen naar de kerk om ook de kruisweg te lopen. De staties werden bekeken en het verhaal erbij werd voorgelezen. Ook werden er kaarsjes aangestoken.

 

Leerlingen van De Klinker hoorden het verhaal van Jezus vanaf Palmpasen tot en met Zijn Verrijzenis. Met een korte quiz met 8 vragen bleek dat ze héél goed geluisterd hadden.

 

Leerlingen van Monseigneur Bekkersschool hadden een eigen Paasviering, waarin een leerling ‘als Petrus’ het verhaal vertelde met als conclusie

HIJ LEEFT!!

De kinderen hadden hun wensen in gebeden opgeschreven en deze werden voorgelezen. Gebeden als:

- we bidden dat er niet meer gepest wordt;

- we bidden dat mensen niet meer tegen elkaar liegen;

- we bidden dat mensen lief zijn tegen elkaar en niet meer zo snel boos worden;

- we bidden dat arme mensen niet alleen zijn;

- we bidden dat mensen niet gaan vechten met elkaar.

Allemaal mooie momenten die hun, maar ook ons geloof versterken!!

Iedere groep had in de klas een tekening gemaakt met de vraag ‘Hoe ziet de hemel

op aarde eruit?’. Een voorbeeld van zo’n tekening is:

Fijn dat jullie er waren en tot de volgende keer,

Mede namens de werkgroep Pastoraat, Marlies en Fred