3 juni 2023 t/m 30 september 2023

Brielle opent bedevaartsseizoen 3 juni

Gemeenschap: Algemeen

Custos pastoor Jack Glas nodigt uit: Kom naar Brielle

Op zaterdag 3 juni opent het bedevaartsoord Brielle het bedevaartseizoen. Voor het eerst gaan die dag de deuren van de bedevaartkerk weer open voor bezoekers. De custos van het bedevaartsoord, pastoor Jack Glas, nodigt van harte uit voor een bezoek aan Brielle. “Het is en blijft belangrijk en waardevol om aandacht te geven aan het bijzondere geloofsgetuigenis van de Martelaren van Gorcum te midden van de onrust en het geweld in hun tijd”, schrijft hij in een brief die is verstuurd aan de pastorale beroepskrachten in het bisdom. “De Martelaren van Gorcum hebben vastgehouden aan het geloof in moeilijke tijden.”

Het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum en de bedevaartkerk zijn alleen in het bedevaartseizoen geopend. Dat is dit jaar van 3 juni tot en met 31 augustus, van dinsdag tot en met zondag (13.00-16.30 uur).

Het hoogtepunt van het bedevaartseizoen is de Nationale Bedevaart. Deze wordt dit jaar gehouden op zaterdag 8 juli. “We hopen die dag weer pelgrims uit alle windstreken te mogen verwelkomen”, aldus de custos. “Kom vooral, zodat we ons geloof werkelijk in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren. Die gemeenschap geeft ons kracht. Dat is ook wat de Martelaren ons laten zien.”

Die uitnodiging geldt ook voor de opening van het bedevaartseizoen op zaterdag 3 juni. Om 11.00 uur is er een pontificale hoogmis met Mgr. Van den Hende. Daarna kunnen de relieken van de heilige Martelaren worden vereerd. Custos Jack Glas: “We bidden in het Bedevaartsoord in Brielle op voorspraak van de heilige Martelaren voor de intenties die wij met ons meedragen in onze tijd. Het voorbeeld van de heilige Martelaren kan ons kracht geven om net als zij trouw te blijven aan ons geloof.”

Groepen die in het bedevaartseizoen het heiligdom willen bezoeken, kunnen daarvoor een eigen moment kiezen en worden dan verwelkomd door de gastheren en gastvrouwen van het bedevaartsoord. Individuele pelgrims en groepen kunnen hun bezoek aan het heiligdom combineren met de “Bezinningsroute vrijheid en verdraagzaamheid, de Geuzen- en Martelarenroute”. Deze wandelroute loopt door de vestingstad Brielle en eindigt bij de Bedevaartkerk.

Verschillende priesters uit het bisdom Rotterdam maken het mogelijk om op dinsdagen en donderdagen de eucharistie te vieren. De vieringen en celebranten worden vermeld in de agenda op de website martelarenvangorcum.nl. Individuele pelgrims zijn van harte welkom om zich hierbij aan te sluiten.