Ark van Noach

Afsluiting seizoen jeugdactiviteiten

Het Mariakerkjeugdprogramma seizoen wordt afgesloten met een uitstapje naar een echte replica van de Ark van Noach op ware grootte. Voor meer informatie kunt u bij Shirlenie Blanken terecht.

Photo by Denise Jans

Filmochtenden worden in het najaar hervat

In de maanden maart en april hebben we met elkaar de films over het leven, lijden en sterven van Jezus bekeken. Deze films gaven een heel mooi, maar ook indringend beeld van de persoon van Jezus. Het was mooi om deze films zo met elkaar te kunnen bekijken. In de komende maanden liggen de filmvertoningen stil. Wij zullen ze in de maand oktober hervatten. Tegen die tijd zullen we u hierover informeren.

Photo by Erda Estremera

Tuinfeest in september

Het tuinfeest van dit jaar staat gepland op zondag 8 september. Schrijf deze datum maar alvast in uw agenda!

Tijdens het tuinfeest willen we een loterij houden. De paaskaars van 2023 hopen we dan een plekje te geven bij een parochiaan die hem graag zou willen hebben. De paaskaars zal niet de enigste prijs zijn.! Loten voor €2,50 kunt u de komende maanden kopen tijdens het koffiedrinken na de viering. Of stuur een mailtje als u geïnteresseerd bent naar omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl De opbrengst gebruiken we om volgend jaar weer een nieuwe paaskaars te bestellen. (heeft u leuke prijzen beschikbaar dan houden we ons aanbevolen en kunt u deze bij de parochiewacht of de koffietafel inleveren).

Dan is er ook een parochiaan met een boom in haar tuin die (soms) volop pruimen oplevert. Tijdens ons tuinfeest in september wil ze graag haar pruimenjam verkopen. ( € 2.50 contant ) en de opbrengst bestemmen voor de ‘Schoenendoosactie’ die onze kerkgemeenschap al jaren ondersteunt. De jam hoeft niet in de koelkast bewaard te worden. Heeft u toevallig lege jampotjes met rood-wit geruit deksel dan wil zij die graag aannemen om te gebruiken voor een volgende oogst ! Afgelopen jaar zijn er 123 dozen gevuld voor de schoenendoosactie. Warm aanbevolen dus deze dag, zodat er nog meer kansarme kinderen naar school kunnen. En heeft u zelf iets dat u die dag voor dit doel wilt verkopen neem dan contact op met Bartholde vd Loos 06-15286157 of mail naar omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl

Vriendelijke groet van de feestcommissie .

foto aloisyuschool

Werk in uitvoering ?!

(Bouwkundige plannen)

 

Binnen onze parochie is er een aantal grote projecten, denk aan het Veerhuysterrein, de nieuwe aanbouw van de koffiekamer en de verbouw van de pastorie om deze weer bewoonbaar te maken. In het afgelopen jaar zijn er door het Kerkbestuur, in overleg met de beheercommissie, de nodige vervolgstappen gezet voor al deze projecten. Vanwege de aard en complexiteit die elk afzonderlijk project met zich meebrengt, lijkt het bijna of er geen beweging in de projecten zit.  Maar niets is minder waar.

 

U heeft kunnen lezen op Facebook of in de Schakel, dat de gemeenteraad van Albrandswaard akkoord is gegaan om vervolgstappen te nemen om het terrein van het Veerhuys aan te kopen, zodat hier een dislocatie van de Don Bosco School gebouwd kan worden. Ofwel naast de Willibrorduskerk wederom een lagere school zoals dit ook altijd is geweest. Het parochiebestuur staat positief tegenover deze ontwikkeling, maar uiteindelijk zal het Bisdom Rotterdam over de verkoop van het Veerhuysterrein hier hun finale akkoord voor moeten geven.

 

De plannen voor de nieuwe aanbouw zijn ook klaar. Door de complexiteit heeft het lang geduurd voordat duidelijk is geworden welk bedrag er beschikbaar is om te bouwen. Op dit moment is het parochiebestuur bezig om dit geformaliseerd te krijgen zodat het bisdom akkoord kan gaan en wij als parochie verder kunnen met de nieuwe aanbouw. Wij hopen in kwartaal 1 van dit jaar hier verdere gedetailleerde stappen mee te kunnen gaan maken.

 

Ons derde project betreft de verbouwing van de pastorie zodat deze weer bewoonbaar wordt. In het afgelopen jaar zijn de plannen geconcretiseerd. Gezien de financiële kosten van deze verbouwing zullen we deze stap voor stap gaan uitvoeren. Wij verwachten het begin hiervan in het komende half jaar te gaan maken.

 

Zoals u hoort: veel projecten naast de dagelijkse activiteiten binnen onze parochie. Zonder vrijwilligers kunnen we dit alles niet doen. Vele handen maken licht werk, dus heeft u interesse om als vrijwilliger de Willibrorduskerk te ondersteunen, ook als het maar beperkt, dan zijn wij hier heel erg blij mee.

 

Namens de beheercommissie en pastoraatgroep,

 

Ton Kamp

 

gehoortoestellen

Ringleiding gehoorapparaten

De ringleiding voor gehoorapparaten is buiten werking omdat de apparatuur kapot is. Totdat die vervangen is, werkt de ringleiding dus niet.

Photo by Anuja Tilj

Vieringen op eerste vrijdag van de maand

Op vrijdag 2 februari en vrijdag 1 maart (de eerste vrijdagen van de maand) komen we weer bij elkaar rond het Woord en gebed. Om 10.00 uur is iedereen weer welkom in de pastorie in de Nobelstraat. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee nog wat met elkaar (na) te praten.

1. Voorkant

Mariakerk jeugdprogramma 2023-2024 voorjaar

Het nieuwe seizoen is begonnen! Wees welkom bij de activiteiten van het Mariakerk jeugdprogramma komend najaar en voorjaar.

Thema voor het jaar is 'Wonderen en Verwondering'. Leer meer over de wonderen van ons geloof en laat je verwonderen door de verhalen uit de Bijbel.
Voor updates en details van de activiteiten, hou onze website www.youthfaithexploration.nl in de gaten, meld je daar aan voor de jeugd nieuwsbrief, zie de posters in de kerk en luister elke zondag naar de mededelingen. Voor meer informatie kan je ook terecht bij Shirleni Blanken via: info@youthfaithexploration.nl of 06-15521073.
Het Mariakerk kinderkoor B-UNO is inmiddels ook al gestart met koortrainingen. Om aan te melden of voor meer informatie daarover mail naar kinderkoorb.uno@gmail.com.
Gods zegen en tot snel!

Aankomende vieringen

28 juli 2024 om 09:30
Spijkenisse
gebedsdienst
4 augustus 2024 om 09:30
Hoogvliet
Eucharistieviering
4 augustus 2024 om 11:30
Hellevoetsluis
Eucharistieviering
4 augustus 2024 om 09:30
Spijkenisse
Eucharistieviering
4 augustus 2024 om 11:30
Rozenburg
Eucharistieviering
4 augustus 2024 om 09:30
Brielle
gebedsdienst
4 augustus 2024 om 11:30
Rhoon
gebedsdienst
11 augustus 2024 om 09:30
Hoogvliet
Woord en Communieviering
11 augustus 2024 om 11:30
Hellevoetsluis
Eucharistieviering
11 augustus 2024 om 09:30
Spijkenisse
Eucharistieviering
Bekijk meer