HH Martelaren van Gorcum

Brielle

Welkom op de kerkpagina van de HH Martelaren van Gorcum! Wij zijn een warme locatie die veel activiteiten organiseert.
U vindt op deze pagina het lokale nieuws en wij nodigen u van harte uit om naar één van onze vieringen of activiteiten te komen.

Vieringen

Elke 2e en 4e zondag van de maand is er om 09:30 Eucharistie- of woord en communieviering.
Alle andere zondagen is er om 9:30 uur een Gebedsdienst.

Iedere eerste vrijdag van de maand is er in de maanden oktober tot en met mei om 10:00 uur een gebedsdienst in de Ten Have Zaal.  Erna is er koffiedrinken en een gezellig praatje met elkaar.

Graag tot ziens!

 

 

 

 

Algemeen

Algemeen

Kerk - HH Martelaren van Gorcum
Nobelstraat 22
3231 BC Brielle

 

 

 

 

 

 

 

kaartje

Vieringen
Elke 2e en 4e zondag van de maand om 09:30 eucharistie- of woord en communieviering.
Alle andere zondagen is er om 9:30 uur een Gebedsdienst.

Contact
Secretariaat is geopend en telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:30 uur tot 11:30 uur
0181-412142
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

Noodtelefoon: 06-30975817 (08:00 – 20:00 UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)

Locatieraad
Vacature: voorzitter
Dhr. P.J.M. Versaevel, budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl
Vacature: secretaris secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Dhr. M.H.C. Zijlmans, beheergebouwen@rkkerk-brielle.nl  tel: 06-10318854
Vacature: liturgie liturgie@rkkerk-brielle.nl
Dhr. F.J.W. vd Wiel, catechese@rkkerk-brielle.nl
Mw. B. vd Loos, (wnd) omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl tel: 06-15286157

Ledenadministratie

Mw. B. van der Loos ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Redactie "de Zevensprong" lokaal nieuwsblad
redactie@rkkerk-brielle.nl

Web beheer HH.NicolaasPieck en gezellen pagina Brielle
website@rkkerk-brielle.nl
webbrielle@rk-npg.nl

Mededelingen
Klik hier voor de Mededelingen pagina.

Mededelingen mail (aanmelden om berichten te ontvangen van extra nieuws o.a. overlijdensberichten).
website@rkkerk-brielle.nl

Langdurig ziek of huisbezoek gewenst:
omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl of bel met Miep Hink tel: 0181-416 291

Contactpersonen per kern van de kerkgemeenschap Brielle:

Abbenbroek Mevr. W. Venstra, tel.: 0181-662 726
Brielle            Mevr. I. Geurink,  tel.: 0181-413 056
Heenvliet      VACANT
Oostvoorne   VACANT
Rockanje      Mevr. M. Wensen, tel.: 0181-402 478
Vierpolders Mevr. M. Janse,      tel.: 0181-479 340
Zwartewaal  VACANT

Begraafplaats
beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl

 

Uw gift- Actie KerkBalans (AKB)

Uw gift- Actie KerkBalans (AKB)

Onze kerk kan uw financiële steun goed gebruiken. Een vitale gemeenschap is in het belang van onze parochie en om iedereen van jong tot oud de juiste aandacht te geven en een warm hart toe te dragen zijn er initiatieven nodig die deze gedachte ondersteunen, maar vooral ook uitvoering geven. En soms is daar een budget voor nodig. U kunt daarvoor een bijdrage overmaken via IBAN NL25INGB 0000 563 140 ten name van  Nicolaas Pieck Mart. van Gorcumkerk (Hier gaat onze voorkeur naar uit).
Wist u dat het ook mogelijk is om uw bijdrage in de vorm van een schenkingsakte te doen?

Voor vragen over de AKB kunt u contact opnemen via actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl of bel met 06-12154292.

Onze kerk heeft de ANBI status waardoor uw bijdrage van de belasting aftrekbaar is. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met het CPS via email: centraal@rk-npg.nl of via telefoonnummer: 06-51115724.

Nieuwsblad de Zevensprong

Nieuwsblad de Zevensprong

Met de “Zevensprong” kunt u op de hoogte blijven van het nieuws van de Brielse gemeenschap. Als er een nieuwe editie verschijnt wordt dit via de email bekendgemaakt aan de abonnees. Aanmelden hiervoor kan via website@rkkerk-brielle.nl

Wilt u een papieren versie en bent u bereid om een abonnementsbedrag van € 20,00 per jaar te betalen, dan kan dat. Geef u op via redactie@rkkerk-brielle.nl en geef uw abonnementsgeld in een gesloten envelop af op de pastorie of in de brievenbus.

H.Bernadette Soubirous (feest 16 april)

Inhoudsopgave
Van de redactie
Kopijdatum voor de Zevensprong van april
Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
Steun uw eigen kerk financieel
Vacatures locatieraad
Zondag 14 april 2024: Goed Nieuws!
Sam’s Kledingactie gaat weer van start
Eerste Vrijdagviering
Bijbelverhalen bij Ten Have
Sjoa herdenking op 7 april
Over de heilige van de maand
Mededeling-mailing
Langskomen of contact?
Opgeven van misintenties

Kopijdatum voor de Zevensprong van mei

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 24 april aan redactie@rkkerk-brielle.nl Tekst moet in .doc, .docx of .odt. Afbeeldingen alleen ter illustratie! Deze editie verschijnt rond 1 mei 2024.

 

Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties

(Informatie onder voorbehoud)

07-04. 09:30 Brielle (W&G) Jan en Carlo Kösters, Wim de Hertogh
14-04. 09:30 Brielle (YK) *
21-04. 09:30 Brielle (W&G) *
28-04. 09:30 Brielle (RW) *

* Geen misintenties bekend ten tijde van publicatie.
(YK): pater Y. Konchenko, sdb (RW): pastor R. Winkelhuis
(W&G): Woord- en Gebedsviering (HE): pastoor H. Egging

 

Steun uw eigen kerk financieel

Steun uw eigen kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB0000563140 ten name van Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk of gebruik de onderstaande QR code van de Givt app. Deze is NIET van de AKB maar een algemene donatie. Wij hebben uw steun nog steeds hard nodig!

Vacatures locatieraad

De locatieraad heeft meerdere vacatures:
- voorzitter
- secretaris
- contactpersoon Omzien Naar Elkaar
- contactpersoon Liturgie

Hoewel onze gemeenschap altijd meer vrijwilligers kan gebruiken, zijn leden van een locatieraad zeer hard nodig. Mocht u vragen hebben over de invulling van de genoemde functies, aarzel dan niet contact op te nemen met de leden van de locatieraad.

Zondag 14 april 2024: Goed Nieuws!

Tijdens de viering van zondag 14 april 2024 om 9.30 uur zal er voor de kinderen een kinderwoorddienst plaatsvinden. Na het openingsgebed (voordat de lezing uit de Schrift begint) worden de kinderen uitgenodigd om samen naar de Ten Have-zaal te gaan. Tijdens de kinderwoorddienst zal aandacht besteed worden aan het evangelie van die zondag (Lucas 24,35-48).De leerlingen die op weg naar Emmaüs Jezus hebben ontmoet vertellen aan de anderen wat ze meegemaakt hebben. Terwijl ze nog aan het vertellen zijn, verschijnt Jezus weer in hun midden. En weer konden ze het nauwelijks geloven en dachten ze een geest te zien.
Jezus is niet teleurgesteld, maar helpt de leerlingen op weg. Niet alleen mogen ze de wonden zien en eet Hij iets om ze te helpen geloven dat Hij het werkelijk is, maar Hij verwijst ook naar de heilige Boeken, waar over Hem geschreven staat.


Met de teksten van de Profeten in de hand, zullen de leerlingen iedereen het Goede Nieuws kunnen vertellen. Met de kinderen denken we vandaag na over wat en wie je kunt geloven, en hoe moeilijk dat kan zijn. Wanneer je iemand vertrouwt, dan weet je dat je die persoon eerder kunt geloven dan zomaar een vreemde. Ook in het geloof werkt dat zo.

 

Sam’s Kledingactie gaat weer van start

Onder het motto “Uw kleding geeft toekomst” kunt u op zaterdag 13 april weer kleding en schoenen inleveren. Van 10:00 uur en 12:00 uur staan we dan weer voor u klaar in de Venkelstraat (tegenover de ingang van de school De Brielse Veste) in Brielle om de goederen in ontvangst te nemen. Deze keer is de opbrengst bestemd voor het onderwijsproject van Cordaid in het Shabee Sombo district (Ethiopië).
Met uw hulp kunnen we in dit district kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en hoop geven op een betere toekomst.
Doet u weer mee?

Wat mag u allemaal inleveren?
Naast goede gebruikte kleding en schoenen (deze per paar aan elkaar binden) zijn wij ook blij met een aantal andere artikelen, zoals speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, washandjes en zakdoeken. Graag deze artikelen apart van de kleding in een gesloten plastic zak aanbieden.
Wij kunnen helaas geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aannemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Lugtenburg, tel.nr. 06-189 63 501.

Eerste Vrijdagviering

Op vrijdag 5 april komen we om 10:00 uur weer samen rond woord en gebed in de Ten Havezaal van het parochiehuis in de Nobelstraat in Brielle. Na afloop hiervan kunnen we onder het genot van een kop koffie en thee nog wat met elkaar verder praten.

Bijbelverhalen bij Ten Have

Op woensdag 17 april vertonen we in het parochiehuis in de Nobelstraat in Brielle weer een prachtige verfilming van één van de bijbelverhalen. We starten om 10:00 uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

Sjoa herdenking op 7 april

Op 7 april 2024 de jaarlijkse Holocaust-herdenking in Rotterdam plaats. Vanaf 5:00 's-morgens worden op het Stadspodium aan het Grote Kerkplein 7000 namen genoemd van Joden uit Rotterdam en uit de Zuid-Hollandse eilanden, die tijdens de nazi-tijd zijn weggevoerd en vermoord. 's-Avonds om 19:00 uur vindt in de Laurenskerk in Rotterdam een herdenkingsdienst plaats. In deze dienst zal rabbijn Awraham Soetendorp een toespraak houden.

Over de heilige van de maand

7 januari 1844 - 16 april 1879 Nevers
Geboren als een oudste dochter van een arme molenaar had zij een armoedige en onplezierige jeugd. Ze was astmatisch en vrijwel ongeletterd. Tussen 11 februari en 16 juli 1858 kreeg zij in een grot van de rots Massabielle bij Lourdes achttien verschijningen van Maria die zich de Onbevlekte Ontvangenis noemde. Ook al hadden de visioenen plaats in aanwezigheid van andere mensen, toch heeft alleen Bernadette iets gehoord of gezien. Haar visioenen gingen vergezeld van opdrachten.

 

Mededeling-mailing

Wie nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, kan zich aanmelden via website@rkkerk-brielle.nl met als onderwerp “Aanmelding Mededeling mailingof via onze website https://hhnicolaaspieckengezellen.nl/kerken/brielle

De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.
Via deze mailing wordt:
- mededelingen verspreid die tussen de edities van de Zevensprong (en zeker van de Pieckfijn) door komen;
- bericht van overlijdens; vanwege de AVG zullen alleen in de mailing de volledige namen worden vermeld.
- bericht gegeven van het verschijnen van de digitale versies van de Zevensprong.

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 (telefoonnr. vermeld met toestemming) en met de parochiewacht 0181-412 142 (maandag t/m donderdag van 9:30-11:30 uur.)

Opgeven van misintenties

U kunt uw misintenties opgeven via het formulier op de website of via de parochiewacht. Vrije misintenties, zoals bijv. 25 jarig huwelijk, kunt u opgeven via misintenties@rkkerk-brielle.nl. Per misintentie vragen wij u een stipendium van € 10,00. U kunt deze betaling doen naar IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk in Spijkenisse o.v.v. Misintenties Brielle.

 

Jeugd

Jeugd

Werkgroep Jeugd
Elke 2e zondag van de maand is er een eucharistieviering, waarbij extra aandacht is voor de jeugd. Op deze manier proberen we kinderen op hun niveau het evangelie uit te leggen en ze te betrekken in de parochie. De ene keer is het een viering voor Jong en Oud en de andere keer is het een kinderwoorddienst.

Vieringen voor Jong en Oud
In een viering voor Jong en Oud is er tijdens de dienst aandacht voor zowel de trouwe kerkganger als de kinderen van de parochie. We maken de bijbelteksten en de liederen voor de kinderen begrijpelijker en we betrekken ze bij de viering. De kinderen blijven tijdens de hele viering in de kerk.

Kinderwoorddienst
De kinderwoorddienst vindt plaats tijdens de Dienst van het Woord van de Eucharistieviering.
De bedoeling is dat de kinderen na het openingsgebed (voordat de lezing uit de Schrift begint) uitgenodigd worden om samen naar de Ten Have-zaal te gaan.
Tijdens de kinderwoorddienst wordt er aandacht besteed aan het evangelie van die zondag. Daarna wordt het evangelie verder uitgewerkt in de vorm van bijvoorbeeld een vertel-kleurplaat, een knutselwerkje of een puzzelblad. Bij terugkomst in de kerk houdt de voorganger een gesprekje met de kinderen.

Bent u geïnteresseerd?
Voor elke viering sturen we per e-mail een uitnodiging. Als u ook graag een uitnodiging ontvangt, of vragen aan ons heeft dan kunt u ons dat laten weten op mailadres: jongenoud@rkkerk-brielle.nl

Ook zijn we te vinden op facebook Jong-Oud RK Brielle

Jongerengroep 10age7

Jongerengroep 10age7


10Age7 is de Jongerengroep (12-20+) van de RK Kerk uit Brielle en omstreken. Jongeren kunnen vanaf ongeveer 12 jaar, (groep 8 of middelbare school), ongeacht afkomst of religie aansluiten om 1 x per maand, meestal de tweede vrijdag, hier aan deel te nemen.
Op een eigentijdse manier proberen we  de jongeren waardevol ‘gereedschap’ mee te geven voor het leven.  Hierbij gebruiken we het evangelie als grondslag. Saai? Nee hoor! Door middel van spel, sport, film, verhalen, acties, stellingen en ‘discussies’ , creatieve en soms muzikale uitingen, proberen we de jongeren op een ongedwongen manier in aanraking te laten komen met het geloof. Jongeren hebben tijdens de avonden en activiteiten mogelijkheid van eigen inbreng.

Als je wilt reageren, dan kan dat uiteraard via ons emailadres jongenoud@rkkerk-brielle.nl

St. Caecilia koor

St. Caecilia koor

Voorzitter:

Jenneke van den Ende-Zoon
Telefoon: 0181-785824
E-mailadres: voorzitterstc@rkkerk-brielle.nl

Secretaris:
Christl Jansens
telefoon 06-19714281
E-mailadres: secretariaatstc@rkkerk-brielle.nl

Dirigent:
Theo Kloeg
E-mailadres: tkloeg@gmail.com

 

 

Repetities van het R.K. kerkkoor St. Caecilia zijn elke dinsdagavond van 19:45 tot 22:00 uur. Zingt u graag dan bent u welkom, want er kunnen nog wel wat leden bij om meerstemmig de vieringen te kunnen (blijven) ondersteunen.

 


Het Maarschalkerweerd orgel in onze kerk

Begraafplaats

Begraafplaats

Wij zijn als gemeenschap Brielle in het bezit van een begraafplaats, gelegen aan de Kloosterweg 33.
Het is de bedoeling dat het graf van uw naaste of nabestaande door U zelf wordt verzorgd en onderhouden. Als dat voor U te bezwaarlijk is kan dat in overleg uitgevoerd worden.
Wij nodigen U van harte uit om te gaan kijken op onze begraafplaats; er zijn ook urnenkelders, waar de urn na de crematie ingezet kan worden.

Vragen of opmerkingen: beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl

Fotopagina

Fotopagina

Foto’s van bijzondere vieringen en andere evenementen

Eerste Heilige Communie 14-05-2023 (foto's: Linda Roskam - Schultinge)

Tuinfeest 26-06-2022 (foto’s: Rogier v.d. Velde)

Mocht u foto's willen bekijken uit eerdere jaren (2010 t/m 2019, o.a. tuinfeesten, Kerst en Pinksteren) dan kunt u een verzoek sturen via website@rkkerk-brielle.nl.

 

Misintenties

Misintenties

U kunt uw misintenties opgeven via misintenties@rkkerk-brielle.nl of via de parochiewacht van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur, tel: 0181-412142.

Voor een misintentie vragen wij u een stipendium van €10,00, deze kunt u overmaken naar IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk in Spijkenisse o.v.v. Misintentie Brielle of via de QR-code van de Givt-app. Indien u betaalt via de QR-code, gelieve dit in de email aan te geven.

Ook ruim voor de viering op de dag zelf kunt u bij de koster of lector een misintentie, schriftelijk, aanvragen en eventueel de stipendium contant betalen. In dat geval bij voorkeur in een envelop met uw naam erop.

Na een kerkelijke uitvaart wordt de overledene automatisch 7 achtereenvolgende zondagen afgelezen bij de misintenties. Daarna kunt u nog, in het eerste jaar, 5 data in overleg opgeven voor een misintentie.

 

Dla gości z Polski

Dla gości z Polski

W naszym kościele przy ulicy Nobelstraat 22 w Brielle, w każdą drugą i czwartą niedzielę odprawiane są msze św. o godzinie 9:30.

Natomiast w każde pozostałe niedziele, również o godzinie 9:30, odprawiane są nabożeństwa słowa, prowadzone przez naszych odpowiednio do tego przygotowanych parafian.

W każdą niedzielę po mszach św. czy nabożeństwach serdecznie zapraszamy na wspólne picie kawy lub herbaty by lepiej się poznać. Jeżeli ojciec Jouri Konchenko również będzie obecny, to chętnie porozmawia w jęz. polskim.

Ze wzgedu na brak polskich księży w naszym rejonie niestety Msze Św. w języku polskim nie będą już się odbywać w naszym kościele.

Ewentualne sporadyczne działania np. święcenie potraw w okresie wielkanocnym będą ogłaszane na stronie lub www.hhnicolaaspieckengezellen.nl jak również na stronie fb Wspólnota Katolicka Brielle oraz Jong-Oud RK Brielle poświęconych naszej parafii. Zapraszamy serdecznie do polubienia tych stron.

Lokaal nieuws

Lokale activiteiten

Aankomende vieringen

30 juni 2024 om 09:30
Brielle
7 juli 2024 om 09:30
Brielle
14 juli 2024 om 09:30
Brielle
21 juli 2024 om 09:30
Brielle
28 juli 2024 om 09:30
Brielle
4 augustus 2024 om 09:30
Brielle
11 augustus 2024 om 09:30
Brielle
18 augustus 2024 om 09:30
Brielle
25 augustus 2024 om 09:30
Brielle
1 september 2024 om 09:30
Brielle
Bekijk meer